A vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek akkor kötelezettek vállalkozói számla nyitására, ha a tevékenységükkel kapcsolatos közterheket nem utalhatják a lakossági számlájukról.

Legalább egy belföldi vállalkozói számlával mindenképpen rendelkezni kell

Kifejezetten kata bankszámlaszám vonatkozásában nincs szabály. Esetükben ugyanazok érvényesek, mint az egyéb vállalkozások esetében. Bankszámlát lehet külföldön is nyitni, nincs olyan rendelkezés, amely tiltaná ezt, de belföldi jogi személyként rendelkezni kell legalább egy belföldi vállalkozói számlával. Amennyiben vállalkozói számlát kell nyitni, akkor arra az adószám közlésétől számítva 15 naptári nap áll rendelkezésre. Ha a vállalkozó e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az adóhatóság felhívja erre a figyelmét, és határidőt tűz ki a teljesítésre.

Ügyvédi iroda, betéti társaság, közkereseti társaság és egyéni cég

Ha ennek ellenére sem nyit a vállalkozó belföldön vállalkozói számlát, akkor a NAV ismét kitűz egy határidőt a kötelezettség teljesítésére, és mulasztási bírságot szab ki. Ez a mulasztási bírság magánszemély esetén 50 ezer forint, más személy esetében 100 ezer forint. Ha ezt követően sem kerül megnyitásra a számla, akkor az adóhatóság újból bírságol. Ennek összege magánszemély esetén 200 ezer forint, míg más személy esetén 500 ezer forint.

Hazánkban az ügyvédi iroda, a betéti társaság, a közkereseti társaság és az egyéni cég belföldi jogi személynek minősül. Emiatt vállalkozói számlát köteles nyitni, függetlenül attól, hogy áfafizetésre kötelezett-e. Ezekben az esetekben akkor is kell bankszámlát nyitni, ha az alapításkor a kata hatálya alá bejelentkezés történt.

Milyen esetben utalhatóak a kiadások a vállalkozó lakossági számlájáról?

Amennyiben természetes személy végzi a gazdasági tevékenységet, meghatározó körülménynek tekinthető, hogy kötelezett-e áfafizetésre. Ha nem kötelezett, akkor nem kell vállalkozói számlát nyitni, a lakossági számlájára is befolyhat a bevétel. A kiadások pedig utalhatóak a lakossági számláról. Például a tételes adó is fizethető lakossági számláról, de arra is van lehetőség, hogy a fizetendő közterhek csekken legyenek befizetve.

Ha a magánszemély áfafizetésre kötelezett, akkor rendelkeznie kell legalább egy belföldi vállalkozói számlával. Ha egy vállalkozás áttér az alanyi adómentességre, akkor megszűnik az áfafizetési kötelezettsége, szóval a korábban megnyitott belföldi vállalkozói bankszámláját megszüntetheti. Ez a katás vállalkozásokra is vonatkozik.

Címkék: billingo, bankszámla, kata, reklám, vállalkozás, adó