Felhasználási feltételek

Azzal, hogy belép a www.kapos.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

www.kapos.hu lapon található tartalom a kiadó

( továbbiakban: www.kapos.hu ) szellemi tulajdona.

Az www.kapos.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára!

www.kapos.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A www.kapos.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak az eredeti cikkre mutató aktív linkkel lehet.

www.kapos.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.


Vissza az előző oldalra