Arra az esetre vonatkozóan is vannak kötelezettségeink, ha baleset történik. Ez különösen igaz akkor, ha mi magunk is részesei vagyunk a káreseménynek. Ugyanis akár rajtunk is múlhat egyes személyek sorsa. 

Kötelességünk segítséget nyújtani

Mint már fentebb említésre került, a baleset után tanusított magatartásunk nem csupán morális kérdés. Amennyiben mi magunk is részesei voltunk a balesetenek, kötelesek vagyunk a helyszínen felmérni a fennálló helyzetet.

Akár okozói, akár vétlen elszenvedői voltunk a szerencsétlenségnek, amennyiben fizikai állapotunk engedi, segítenünk kell. Meg kell néznünk minden résztvevő gépjárműben az esetleges sérülteket. Kötelesek vagyunk a hatóságot értesíteni az események tisztázása, és a forgalom mielőbbi biztosítása miatt. Amennyiben személyi sérülés is történt, vagy ennek fennáll a lehetősége, a mentőszolgálatot is haladéktalanul hívnunk kell.

Ki lehet cserbenhagyó?

A cserbenhagyás egy úgynevezett mulasztásos elkövetési magatartás, vagyis valamilyen cselekvés meg nem tételével valósul meg. A cserbenhagyást nem csupán az a személy követheti el, aki közvetlenül a balesetet okozta. Annál is inkább mert fennállhat a megosztott felelősség esete is.

A vétlen vagy ugyancsak felelős sofőr, illetve az utasa is lehet cserbenhagyó. Vagyis minden olyan személy, aki a baleset helyszínéről elhajt anélkül, hogy megggyőződne a többi érintett állapotáról. Ez jellemzően ez akkor fordul elő, ha a cserbenhagyó lopott járművel szenvedett balesetet, esetleg drog vagy alkohol befolyásoltsága alatt áll. 

Felbujtás a helyszín elhagyására

Ha többen utaznak abban a járműben, amelynek vezetője a cserbenhagyást elköveti, fennállhat a felbujtás esete. Ez azt jelenti, hogy talán maga a gépjármű vezetője nem hajtana el a helyszínről, azonban az utasok részéről felbujtás történik.

Vagyis rábeszélik a sofőrt arra, hogy segítségnyújtás nélkül hagyja el a helyszínt. Ebben az esetben nem csupán az autó vezetője vonható felelősségre. Eljárás alá vonják a hatóságok azt az utast vagy más személyt is, aki ösztönözte a cserbenhagyásra a sofőrt.

Mit tehetünk ha bajba kerültünk?

Ha mi magunk vagyunk részesei egy ilyen büntetőeljárásnak, megillet minket a jog a képviselethez. Egy autóbaleset helyszínének elhagyása vagy egy cserbenhagyásos gázolás ügyvéd segítségét igényli a bíróság előtt. 

Vannak külön a közlekedési ügyekre szakosodott ügyvédek, mint például dr. Janklovics Ádám. Az állam által kirendelt ügyvédek helyett érdemes specialistához fordulni. Az ellenkező bizonyításáig pedig kivétel nélkül mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.

Címkék: cserbehagyás, janklovics, ügyvéd, KRESZ, gázol, reklám, közlekedés, baleset