Az áldozattá válás megelőzésére vonatkozó ismeret átadás, sajnos a hagyományos nevelési-oktatási keretek között nem tud hatékonyan megvalósulni. 

Mi az ISKOLAI ZAKLATÁS, BÁNTALMAZÁS?

Ha egy diákot

  • rendszeresen
  • és hosszú időn keresztül
  • egy vagy több diák
  • lelkileg és/vagy fizikailag bánt.

Közvetlen zaklatás: csúfolás, fenyegetés, zsarolás, megütés, lökdösődés, bezárás, kinevetés, valamire kényszerítés, köpködés, tulajdon elvétele, megrongálása.

Közvetett zaklatás: pletykaterjesztés, kapcsolat szétrombolásával való fenyegetőzés, kiközösítés, hamis információk, kellemetlen vagy manipulált képek, videók felkerülése az internetre, mások által megveretni valakit, levegőnek nézés, (kiközösítés).

A Humán Infó Dél-Dunántúli Régió Alapítvány az „Ismerd fel a veszélyt!” - Az iskolai erőszak (bullying) elleni hatékony fellépés című programeleme során hatékony elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint prevenciós készségeket sajátíthatnak el a résztvevők (diákok, tanárok, nevelők, szülők. 

A programok elsődleges célja az iskolai zaklatás prevenciója továbbá az egészséges, egymás tiszteletén alapuló, erőszakot, megfélemlítést, megalázást elutasító életvezetés iránti elköteleződés erősítése. Eredményként a résztvevő diákok hiteles információkon alapuló ismeretei bővülnek az iskolai konfliktusokról, különösen az iskolai bántalmazásról, a jelenség következményeiről, annak megelőzéséről, a segítségkérés és nyújtás fontosságáról, módjairól.

A kaposvári és pécsi helyszíneken összesen 10 alkalommal megvalósuló program mintegy 300 főt érint, 6. és 9. osztályos diákokat, valamint nevelőket.

További információ a programokról:

Humán Infó Dél-Dunántúli Régió Alapítvány (HID Alapítvány)

7400 Kaposvár, Béke u. 47.

82/511-634

hidalapitvany2003(kukac)gmail.com

  www.kosskinalunk.hu

TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0003

Címkék: legyél, áldozat, reklám