Keményfi Béla a kitüntető címet szerda este vette át egy ünnepi gálaműsoron, Kaposvár polgármesterétől a Szivárvány Kultúrpalotában.

emlékérem

- Mindig szerencsésnek éreztem magam azért, hogy Ön városunkban él és megismerhettem. Csodálom kitartását, szilárd jellemét, emberségét melyet a kegyetlen bánásmód és a szenvedés sem tört meg. S nem hagy bennünket megfeledkezni azokról az áldozatokról, akik nem térhettek haza – méltatta Szita Károly polgármester a kitüntetettet. Mint mondta: az ő jelleme és embersége példa mindnyájunk számára, mert emberi helytállásával, fáradhatatlan és elhivatott közéleti munkásságával hitet tett és tesz nap mint nap az emberi méltóság és szabadság eszméje mellett.

emlékérem


Keményfi Béla 1929. március 27-én született Szigetváron. Családjával együtt előbb Taranyba, majd Kaposvárra költöztek. A negyedik osztályt már a Petőfi Iskolában végezte, majd paptanár akart lenni, ezért a Veszprémi Piarista Gimnáziumba iratkozott be, 1944 szeptemberében a háború miatt nem tudta folytatni tanulmányait. Leventeként kiképzésre Nagykanizsára vitték. Megszökött, de Csurgón elfogták, s hogy ne katonaszökevényként kezeljék beállt katonai szolgálatra az ott állomásozó katonai egységbe. A háború végén hazatért Kaposvárra, de 16 évesen orosz katonák elhurcolták, kihallgatásra pedig Nagykanizsára vitték. Társaival együtt megpróbáltak megszökni, ekkor lőtték gerincen, ami miatt megbénult. 1946-ban Zaporozsjéba vitték és 10 évre elítélték. Négy év után tanult meg járni a térdén. Akkor fölvitték az északi sarkkörön túlra, öt tranzitbörtönt járt ott meg. Sztálin halála után a Bajkál-tó mellé, az Angarasztroj 3O-as lágerbe került, ahonnan 1953-ban térhetett haza. Magyarországon az ÁVH-katonák fogadták: négy és fél hónapig vesztegeltek Lembergben. Végül valaki segített neki elhelyezkedni a postánál. Befejezte a gimnáziumot és fölvették az egyetemre.

Levélben kérte ügye felülvizsgálatát a Szovjetunió Legfelsőbb Bíróságánál, ahonnan fél év múlva megjött a válasz: bűncselekmény hiányában megszüntették ellene az eljárást és rehabilitálják. A jogi egyetem elvégzése után Kaposvárott a Volán elődjénél az AKÖVnél dolgozott osztályvezető jogtanácsosként. Leszázalékolták, de még ez után is folytatta a munkát, utolsó munkahelye a Somogy Megyei Bíróság volt.
Családot alapított, két fia és három unokája van.

A 2012-ben alapított emlékérmet az kaphatja meg, aki példaértékű magatartásával, emberi helytállásával, elhivatott művészeti, közéleti munkásságával hitet tett a nemzeti szabadság eszméje mellett. Tavaly Fónay Jenő 1956-os szabadságharcos, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének alapító elnöke vehette át az emlékérmet.

Címkék: Keményfi Béla, túlélő, Gulág, kitüntet, szabadság, díj, politika, Kaposvár