null

Kaposvár korábbi polgármestere a Táncsics Mihály Gimnázium elvégzése után 1971-ben népművelés–könyvtár szakon, 1978-ban történelem szakon szerzett diplomát a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. 1968-ban megnősült, két fia és egy lánya született. 1966-ban a Latinca Sándor Megyei Művelődési Házban állt munkába közönségszervezőként, később művészeti előadóként dolgozott, s közben Böhönyén, majd Kaposszentjakabon igazgatta a művelődési házat. 1974-től a Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalatnál volt üzemi népművelő, oktatási és közművelődési csoportvezető.

1971-ben országos vers- és prózamondó versenyt nyert, de már a 60-as évek elejétől a Somogy Táncegyüttesben táncolt, amelynek 1970-től 1974-ig a művészeti vezetője is volt. A kilencvenes évek közepén ő szerkesztette a Somogyi Kultúra című folyóiratot, és 2005-ben, amikor megalakult a Somogy Megyei Néptáncszövetség, ő lett a szervezet ügyvezető elnöke.

A Somogy Megyei Művelődési Központban 1982-től igazgatóhelyettesként, majd polgármesterré választásáig igazgatóként dolgozott. Főmunkatársként ide is tért vissza 1994-ben, és mint az SMK igazgatóhelyettese vonult nyugalomba 2006-ban.

Szabados Péter életútját rendhagyó módon Szita Károly ismertette a jelenlévőkkel. A polgármester elmondta: Szabados aktív szerepet játszott a rendszerváltozás kaposvári eseményeiben, „akkor történt ez, amikor még nem lehetett biztosra venni, hogy az ország demokratizálását, az egypártrendszer felszámolását zászlajára tűző nemzeti mozgalom sikerre vezet, és a mozgalom vezetőire nem fog lesújtani a diktatórikus hatalom.”

A kaposvári szervezet megalakulásakor, 1988. november 18-án lépett be a Magyar Demokrata Fórumba, 1989. január 25-én a fideszesek mellett ő fogadta az 1956-os forradalomról Kaposváron előadást tartó Litván Györgyöt, és nagy szerepet játszott az ellenzék lenyűgöző hatású, igazi közösségi élményt jelentő március 15-i fáklyás felvonulásának megszervezésében.

1990-ben az MDF kaposvári elnöke, majd megyei elnök lett.

A polgári önkormányzat megalakulása is Szabados Péter nevével forrt össze: 1990. október 28-án őt választotta meg Kaposvár polgármesterévé a képviselő-testület.

A rendszerváltozás utáni első városvezetőként az ő feladata volt az önkormányzati rendszer megszervezése s a tanácsi végrehajtó apparátus átalakítása olyan polgármesteri hivatallá, amely szolgálatnak tekinti a polgárok ügyeinek intézését.

Az első szabadon választott polgármester irányításával nem csupán az önkormányzati munka feltételeit sikerült biztosítani és az intézményhálózat működésének biztonságát megőrizni, hanem jelentősen fejlődött is a megyeszékhely.

A várospolitikai koncepció négy elemre épült: vállalkozásbarát környezet, szociális gondoskodás, oktatásfejlesztés és környezetvédelem.

Ebben az önkormányzati ciklusban indult a tavaszi fesztiválok és a nemzetközi vásárok sorozata, létrejött a Városgondnokság, bővültek a szolgáltatások, nagymértékben fejlődött a szennyvízcsatorna-hálózat, és négysávossá szélesedett a Berzsenyi utca.

Szabados Péter adta át a Liget Időskorúak Otthonát, hajléktalanszálló nyílt, Kaposvár segítséget nyújtott a háború sújtotta Eszéknek – s a polgármester maga is meglátogatta a horvátországi várost.

Kaposvár püspöki székhely lett, ahol egyházi iskolák indultak, az önkormányzat átvette a megyétől a Csiky Gergely Színházat, a Táncsics-gimnázium új aulát és tornacsarnokot kapott.

Elkészült a Desedához vezető kerékpárút, és helyileg védett természetvédelmi területté vált a tó és környéke. Eltűntek a kommunista diktatúra előtt tisztelgő szobrok és emléktáblák, megváltoztak az idejétmúlt utcanevek. Szabados Péter 1994-ig volt a város első embere.

1996-tól a Magyar Demokrata Néppártban politizált, ahol a megyei elnök tisztségét is betöltötte, és 1999-ben az országos választmány elnökévé választották.

Egyebek között belépett a Magyar Népművelők Egyesületébe, a Kaposvári Városszépítő Egyesületbe és a Berzsenyi Társaságba. 1997-ben az ő vezetésével jött létre a Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör.

1995-ben megkapta a Kaposvár Városért kitüntetést, 2002-ben a Bessenyei György-díjat.

„Szabados Péter a polgári értékrendet képviseli, olyan ember, akinek szerénysége tiszteletet vívott ki városszerte. Születésétől fogva kaposvári – úgyszólván összenőtt a várossal.” – mondta Szita Károly.

Kaposvár egykori polgármestere nem tudott személyesen ott lenni az ünnepségen, így a jelenlévők tapssal köszöntötték őt.

Címkék: szabadságért kaposvár, szabados péter, díj, kultúra