2021.11.30 - Kedd
András, Andor

Sokat tettek Somogy védelméért 2021. Október 19. - Kedd 13:10 | Címkék: Kultúra, Koronavírus, Vihar, SOmogy, védelem, jégeső, katasztrófa

A természeti katasztrófák és a koronavírus-járvány elleni küzdelemben kiemelkedően teljesítőket jutalmazták kedden a Somogy Megyei Kormányhivatalban.

A Somogy Megye Védelméért díjat tavaly alapította a Somogy Megyei Védelmi Bizottság. Ezt ma tizennégyen vehették át. A többi között az egészségügyben, a közigazgatásban és a rendvédelemben dolgozók, valamint polgármesterek:

Dr. Antalicz-Gergelics Natália tű. őrnagy, aki 2018.06.16-tól látja el feladatait a Somogy Megyei Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkárságán, mint titkárhelyettes. A Covid-19 koronavírus világjárvány időszakában kiemelkedően dolgozik a megye lakosságának védelme érdekében. Koordinálta a rendvédelmi szervek, valamint az egészségügyi intézmények együttműködését, biztosította a logisztikai ellátást. Folyamatosan figyelemmel kísérte az átrendelt szakszemélyzet munkakörülményeit, elhelyezését, mely tevékenységgel hozzájárult a sikeres gyógyító-megelőző egészségügyi szaktevékenység végzéséhez. Közreműködött az oktatási intézmények fertőtlenítőszerekkel való ellátásában. Munkavégzését a hivatástudat, a szolgálatellátás előtérbe helyezése, a feladatok végrehajtásának a hivatásos szolgálattal, esküvel vallottak szerinti elvégzése jellemezte.

Felső Ildikó, aki közel 40 éve példamutató kitartással és elkötelezettséggel végzi munkáját az egészségügyi ellátásban. Szakmai és irányítói kvalitásai révén 2007 óta ápolási igazgató-helyettesként vezeti a Marcali Városi Kórház ápolásszakmai tevékenységét. A COVID-19 világjárvány hozta kihívásokat, a vele járó új feladatokat nagy alapossággal, fegyelmezetten, kifogástalan szakmai hozzáértéssel oldja meg. Tevőleges segítségére számítani lehet bármely kritikus helyzetben, közösségi és egyéni élethelyzetben egyaránt.

somogy megyéért díj

Kocsis Éva, aki húsz éve lát el feladatot a közegészségügy-járvány területén, az I. és II. fokú feladatellátásban is tevékenykedett. 2012-től a megyei járványügyi szakterület kulcsembere. Évek óta – osztályvezető hiányában – koordinálja, szakmailag irányítja a szakterület munkáját. A koronavírus világjárvány alatt folyamatosan, munkaidőben és azon túl tevékenykedett a pandémia megfékezése érdekében, ezen munka megyei élharcosa jelenleg is. Munkaköri feladatai mellett a megyei védelmi bizottság munkájában is részt vesz, szakmailag segíti annak feladatellátását. Munkáját mindig precízen, alapos elméleti felkészültséggel és szakmai elhivatottsággal látta el.

Szatmári Kornélia, aki Ádánd Község Polgármestere. Kiemelkedő tevékenységet folytatott a Covid -19 járvány terjedésének lassítása, illetve a megelőzés érdekében. Ádánd településre települt ki 2021. június 4. napján az oltóbusz, ahol az ellátással kapcsolatos feladatokat, közreműködő hatóságokkal és szervezetekkel kapcsolatos koordinációt Polgármester Asszony hiánytalanul ellátta, az oltóbuszon felmerült valamennyi igényt biztosított, szervező tevékenységének köszönhetően a mobilizált oltóállomáson beoltott 180 főből 150 fő ádándi lakos vette fel az oltást. Fentiek alapján érdemelte ki „Somogy Megye Védelméért Emlékplakett” adományozását, mely elismerést fejez ki irányába a Covid 19 vírus okozta járvány időszakában elvégzett áldozatos, példaértékű és kiemelkedő védekezési munkájáért.

Bácsai Zoltán őrnagy, aki 1994. július 01-től teljesít hivatásos katonai szolgálatot a Magyar Honvédség állományában, és 2011-től folyamatosan vezető beosztást tölt be. Kiemelkedő munkája elismeréséül több ízben részesült már különböző érdemjelekben. A hadműveleti főnökség állományába kerülését követően beosztásának ellátása mellett átvette a Készenlét Fokozásának Rendszerét és katasztrófa elhárítási feladatok előkészítését, szervezését és az esetlegesen bekövetkezett veszélyhelyzetek esetén ezeknek a konkrét irányítását. Azóta is folyamatosan részt vesz katasztrófavédelmi események bekövetkezése esetén az eszközök kirendeléséhez történő előkészítésében. Együttműködik a Somogy Megyei Védelmi Bizottsággal, mint összekötő tiszt.

Börzöli Zoltán, aki 2016. július 1-je óta Somogy-megyei vezető mentőtisztként szervezi és irányítja a megye mentőállomásainak operatív munkáját. A COVID járvány idején az Országos Mentőszolgálatnál megalakuló megyei operatív törzs vezetője, valamint a regionális operatív törzs tagja lett. Aktívan részt vett a szükséges intézkedések szervezésében, végrehajtásában. Felvette a kapcsolatot a társszervekkel, NNK-val, egészségügyi intézményekkel. A Megyei Védelmi Bizottságban a regionális igazgató helyetteseként volt jelen, ebben a funkcióban képviselte a megyét az Oltási Munkacsoportban is. Bajtársaival szervezte és irányította a Mentőszolgálat, a betegszállítók és az önkéntesek által a megyében megvalósított mintavételeket, kialakított statikus és mobil mintavevő állomásokat. A járvány kapcsán koordinálta az ehhez szükséges logisztikát, felügyelte a mentőegységek fertőtlenítését. Áldozatos munkájával kiemelt szerepet vállalt a járvány felszámolásában.

Harsházi Balázs, aki a Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztály szakügyintézője. Eredeti munkaköre ellátása mellett, illetve azon túl folyamatosan részt vállalt a COVID-19 világjárvány elleni védekezésben. A járvány kezdete óta rendkívüli rugalmassággal, tenni akarással, és empátiával tevékenykedett a hivatali védekezési feladatokban. Mindeközben fejlett szervezőkésségről, felelősségtudatról, széleskörű probléma felismerésről és látásmódról tett tanúbizonyságot. Munkájára, és segítő együttműködésére minden területen lehetett számítani munkaidőn túl is, és alkalomadtán hétvégén is. Az oltási folyamat nyomonkövetésének egyszerűbbé tételéhez adatbázisok készítésével is hozzájárult. Az alapellátás átszervezésére vonatkozó intézkedési terv elkészítésében aktívan közreműködött. Feladatainak mindennapi ellátása során folyamatosan biztosítja, és ellenőrzi az informatikai háttér működőképességét is.

Horváth Bálint, aki 2014 óta kifogástalanul végzi munkáját a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház logisztikai osztályvezetőjeként. Az intézmény teljes anyagszükségletének beszerzését, raktározását vezeti, szervezi és irányítja. Kiemelt figyelmet szentel az intézmény és telephelyeinek szakmai anyagokkal határidőre történő költséghatékony ellátására, a kapcsolódó beszerzések irányítására, felügyeletére, a külső szervezeti egységek anyagbeszerzési szempontból történő integrálására. Komplex elektronikus állományrendszerek felépítése fűződik a tevékenységéhez. A COVID-19 járvány okozta többletfeladatok a betegellátáson túlmenően, a logisztika számára is komoly erőpróbát jelentettek. Pontos munkájával, jó szervezőkészségével az osztály folyamatos működőképességének biztosításával, gyors prioritás felállítási készségével garantálta az intézmény védőeszközökkel, fertőtlenítőszerrel és légútbiztosítási eszközökkel történő ellátását, valamint az intézmény ezirányú adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését.

Horváth József, aki a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon munkáját közfoglalkoztatott brigádvezetőként kezdte. 2013. május óta közalkalmazott. Csatornaőrként a rábízott területet kitűnően ismeri, rendben tartja és tartatja. A 2020 júliusában lezajló harmadfokú helyi vízkár (Babócsai-Rinya, Babócsai-malomárok) elleni védekezésben kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Babócsa településen a vízfolyásokon levonuló árhullám biztonságos levezetésében, ezzel összefüggésben a lakóépületek megvédésében munkája fontos szerepet játszott. Munkáját szívügyének tekinti, önzetlen, segítőkész. Kollégáival és beosztottjaival kitűnő kapcsolatot ápol, értük a végsőkig kiáll.

védelmi díjak

Jáger Gábor, Babócsa Község Önkormányzatának polgármestere, aki 2019.10.13. óta tölt be vezető tisztséget. A 2020. júliusában hirtelen kialakult árvízhelyzetre tekintettel Jáger Gábor polgármester a vízkárelhárításhoz segítséget nyújtó szervekkel, szakemberekkel folyamatosan tartotta a kapcsolatot és védekezésért felelős vezetőként irányította, vezette a helyi védekezést. Az önkormányzat dolgozói homokzsákokból gátakat építettek, mellyel megvédték a veszélyeztetett lakosságot, lakóházakat. Az árvízi védekezés során Jáger Gábor polgármester kiemelkedően helyt állt Babócsa település lakosainak védelme érdekében, az anyagi javak mentésében. A különleges jogrendi időszakra történő felkészülés során aktívan részt vett és közreműködött a Babócsa községben állomásozott honvédségi oltóbusz által lebonyolított koronavírus-járvány elleni oltások megszervezésében és megvalósításában, mellyel hozzájárult, hogy a Barcsi járás lakossága és a kisebb településeken élők könnyebben és szakszerű körülmények között szerezzenek védettséget a koronavírussal szemben.

Jandzsó Balázs, aki 2014. január 20-án került a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Gazdasági Osztály közalkalmazotti állományába osztályvezető-helyettesként. A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományába 2014. június 1-jei hatállyal lett kinevezve a gazdasági osztály foglalkoztatási osztályvezető-helyettesi beosztásába, és jelenleg is ebben a beosztásban látja el szolgálati feladatát. A munkája mellett 2020. július 1-jei hatállyal a mozgósítási megbízotti, illetve 2021. február 1-jei hatállyal az adatvédelmi tisztviselői (helyettes) feladatokat is ellátja. Szervezi, koordinálja a szakterületek között a vírushelyzet megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. A pandémia időszakában egyedüliként és kiemelt feladatként látta el, végezte és jelenleg is végzi a védekezéshez szükséges eszközök, anyagok, szerek, tárgyak beszerzését, annak koordinálását. Aktívan részt vett a fertőtlenítési tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek biztosításában. Egyebek között neki is köszönhető, hogy a fogvatartottak között nem tört ki járvány, így, megakadályozva azt, hogy a fogvatartottakat a külkórházi kereteken belül kelljen ellátni, őrizni.

Karsai József, aki Kadarkút polgármestereként, a 2021. június 25-én ítéletidő sújtotta városban elsőszámú emberként nyújtott segítséget az ott élő lakosságnak. Már a jégeső éjszakáján megkezdte az intézkedéseket a károk felmérésében, azok helyreállításában. Az Ő szervezésének köszönhetően a település példátlan módon olyan közösségi összefogás színhelyéül szolgált, ahol több száz önkéntes dolgozott a jégesőt követő szombati és vasárnapi napon azon, hogy a hatóságok munkáját segítsék, és a legsúlyosabb állapotban lévő tetőszerkezetek esetében legalább a fóliázást megkezdhessék. Az ott élő lakosság nagy része nem rendelkezett biztosítással, így az érintettek hátrányos helyzetére való tekintettel kiemelten fontosnak tartja, hogy a károsultak a helyreállítással járó költségek viselésében is kapjanak támogatást, ezért adomány gyűjtést is szervezett, mely révén a létrehozott számlaszámon ez idáig több, mint 6, 5 millió forint gyűlt össze.

Komári József, aki egy kis település nagy múltú, példaértékűen működő egyesület, azaz a Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tűzoltóparancsnoka, és egyben az egyesület motorja, Szőkedencs polgármestere. Az egyesület fennállásának 130 éve alatt - a szerény körülmények ellenére is – számos alkalommal tett tanúbizonyságot egy olyan közösségformáló erőről, melyet a segítőkészség, önzetlenség, odaadás jellemez. A Polgármester Úr vezetésével, irányításával az utóbbi évek során mind szakmai tudásukat illetően, mind a tűzoltó technikai eszközparkját tekintve jelentős fejlődésen ment keresztül a Szőkedencs Polgárőr és Tűzoltó Egyesület az aktivitásuknak, fejlődési szándékuknak, tenni akarásuknak köszönhetően. Önzetlen, szakmai rátermettségét bizonyító az is, hogy Komári József képviselteti magát a Somogy Megyei Tűzoltószövetségben is, mint Elnökségi tag. Fent említett tevékenységek, eredmények a tenni akarás, az áldozatos munka nélkül nem valósulhattak volna meg.

Kővári Gyula, aki a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság kinevezett védelmi tisztje. Munkaköréből adódóan tervezi, szervezi és irányítja a megyei rendőrfőkapitányság és az alárendelt rendőrkapitányságok védelmi igazgatási tevékenységét, szakmai elöljárója a kapitányságok megbízott védelmi tisztjeinek. Szakterületét érintően a társszervekkel és hatóságokkal kiváló kapcsolatokat épített ki, és tart fenn a minél magasabb színvonalú munka elvégzése céljából. Kollégáit gyakorlati és elméleti tudásával mindig segíti, munkához való hozzáállása példaértékű. Kiemelkedő tevékenységet végzett és végez jelenleg is a koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos megyei szintű rendőri feladatok szervezése, és végrehajtása során.

Vissza az előző oldalra

Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
A böngészés folytatásával jóváhagyja a sütik használatát. Bővebb információ

Bezárás