1858. február 11-én Lourdes-ban, egy hosszú ideje beteges 14 esztendős leánynak, Soubirous Bernadettnek megjelent a Szűzanya. Mária a betegek és a szenvedők iránti különleges szeretetét mutatta meg így és közvetítette Bernadetten keresztül az emberek felé.

Lourdes ma zarándokhely, amelyhez több ezer különleges gyógyulás köthető, akárcsak Somogyban Andocshoz vagy Segesdhez.

Február 11-ét aztán II. János Pál pápa tette a Betegek Világnapjává.

Ezen a napon az egyik legtöbbet idézett mű Pázmány Péter "A betegekért" című írása a keresztyéni imádságoskönyvéből:

"Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, ki kezében vannak életünk határi: könyörgünk felségednek a te beteg szolgáidért: vigasztald őket, bátorítsad és erősítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék látogatásidat. Gyógyítsd meg őket, szent nevedért, a reájok bocsátott csapásból, hogy megismérvén hozzájok való jóvoltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által öregbüljenek szerelmedben és félelmedben.

Ha pedig véghetetlen bölcsességed szerént hasznosbnak látod az ő mostani kimúlásokat: adj Szentlelket nékik, hogy az igaz penitencia által, bűnök bocsánatját nyerhessék, és teelőtted kedves kimúlások légyen e világból. Adjad szent malasztodat nékik, hogy megismérjék a testi nyavalyáknak és csapásoknak ostorit atyai kezedből származni. Mivel akaratod nélkül csak hajunk szála sem eshetik el, és azért ostorozsz minket, hogy bűneinkből tehozzád térjünk, ki igaz élet és igaz boldogság vagy. Oh áldott Jézus, ki meggyőzted a halál fulákját, légy segétséggel beteg szolgáidnak. Ki az Atya és Szentlélek Istennel egyetemben élsz és uralkodol. Amen."

Címkék: Lourdes, Szűz Mária, zarándok, János Pál, önzetlen, gyógyulás, segít, pápa, beteg, kultúra