Az idén huszonkilenc roma tanuló pályázott sikeresen, így a 2020/2021-es tanév első felében hét fő felsőfokú, hét fő középiskolai, öt fő szakiskolai, tíz fő általános iskolai pályázó nyerte el az anyagi támogatást. A tizenkettedik alkalommal meghirdetett pályázat nagy segítség a diákoknak, amely havi 5-20 ezer forint közötti támogatás jelent. A roma tanulók tanulmányi ösztöndíjára fordítható összeg két és fél millió forint.

Azok a fiatalok, akik állandó kaposvári lakcímmel rendelkeznek, valamint saját családjukban nevelkedő roma származású tanulók, illetve hallgatók, tanulmányi eredményeik alapján érdemlik ki az ösztöndíjat. A pályázat elbírálása során - a pénzügyi keret függvényében - továbbra is előnyt élveznek azok a hallgatók, akiknek tanulmányi eredményük a legjobb. Az ösztöndíjhoz az általános iskola 7. osztályától 4,5-ös, a szakközépiskolában és gimnáziumban négyes, a szakiskolában 3,8-as, a felsőfokú intézményben 3,5-ös átlag elérése szükséges. További feltétel, hogy vállalják, hogy továbbtanulnak, középfokon vagy felsőfokon szakképesítést szereznek.

Az 1995-ben bevezetett támogatás célja, hogy a roma származásúak az elsődleges munkaerőpiacon minél nagyobb számban tudjanak elhelyezkedni, hisz a munka a mindenkori megélhetés záloga. Fontos, hogy a roma származású gyermekek egyre nagyobb köre szerezzen a képességeinek megfelelő végzettséget és esetleges hátrányos szociális helyzete és származása miatt ne kerüljön hátrányba a továbbtanulás során.

Minden egyes önkormányzati forint, amely számukra az esélyegyenlőséget, a társadalom általi elfogadtatást biztosítja hatványozottan hasznosul, és követendő példát mutatnak másoknak is.

Címkék: esélyegyenlőség, példa, ösztöndíj, tanul, roma, támogat, diák, kultúra, Kaposvár