Ozsváth Ferenc 1929. október 2-án Székesfehérváron született vitéz Ozsváth Károly mérnök és Ozsváth Károlyné háztartásbeli gyermekeként. A veszprémi piaristáknál töltött középiskolai évek után Budapesten tanult tovább, s 1953-ban végzett a Magyar Testnevelési főiskolán, ahol vívó szakedzői képesítést is szerzett. 1956-ban megházasodott, feleségével, Bors Ágnessel két gyermekük született.

A főiskola elvégzése után a Gárdonyi Géza Tanítóképző Intézet tanára lett, 1962-től pedig a Kaposvári Tanítóképző Főiskola tanszékvezető tanára, 1991-től a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium alapító-igazgatója. 1994-ben önkormányzati képviselő lett, majd 1996-tól 2002-ig Szita Károly polgármester felkérésére Kaposvár oktatási, sport, szociális és egészségügyi ügyekért felelős alpolgármestereként dolgozott.

Az ifjúság testi-lelki és szellemi nevelésének elkötelezett képviselőjeként számos saját kutatást végzett, eredményeiről rendszeresen publikált és tudományos konferenciákon előadásokat is tartott. 1982-ben doktorált. Vezetőségi tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságának, tagja a Magyar Testnevelési Szakbizottságnak és vezetője a Tanítóképző Főiskolák Testnevelési Szakbizottságának.

Ozsváth Ferenc a polgári értékrend és kultúra hiteles képviselőjeként sokak példaképévé vált. Tanítványai évtizedekkel az iskolai évek után is szeretettel és tisztelettel fordultak hozzá. Rendszeresen részt vett Kaposvár közéleti rendezvényein. Olyan hitét büszkén megélő és valló ember volt, aki jobbá tette környezetét, sszolgálatával jobbá tette Kaposvárt is. Magas szintű, generációkat nevelő pedagógiai munkásságáért, tudományos és humanista közéleti tevékenységéért 2007-ben megkapta Kaposvár díszpolgári címét.

Az Új ember című katolikus hetilapnak a kitüntetés apropójából adott 2007-es interjújábanarra a kérdésre, hogy elégedett embernek tartja-e magát, azt felelte:

„Igen, mert életem értelmét mindig a másik ember adta. Tetteim mozgatórugója a segíteni akarás, a gyengék és az elesettek gyámolítása volt. Több ezer pedagógusjelölt képzésében kaptam vezető szerepet, meghonosítottam egy személyiséget fejlesztő, szép sportágat, a vívást, a csapat országos rangot szerzett magának. Alapíthattam egy gimnáziumot, majd egy megyei jogú város második szolgája lehettem.”

A köztiszteletben álló pedagógustól tavaly ősszel a 90. születésnapja alkalmából kért interjút a Kapos Extra. Hitéről ebben így vallott: „A szüleimtől, nagyszüleimtől kaptam ezt az indíttatást, és örömmel mondhatom, hogy a pályámat megfutottam, a hitemet megtartottam.”

Dr. Ozsváth Ferenc életének 91. évében május 15-én hunyt el. Személyében Kaposvár polgári közösségének ikonikus alakja távozott. Dr. Ozsváth Ferencet a város saját halottjának tekinti, emlékét tisztelettel megőrzi.

Címkék: Ozsváth Ferenc, gyász, díszpolgár, elhunyt, Kaposvár, kultúra