Varga László megyéspüspök előbb ünnepi szentmisét celebrált a Nagyboldogasszony-székesegyházban, majd vezetésével a város papsága vett részt a körmeneten.

Az úrnapja az eucharisztia, vagyis az oltáriszentség tiszteletére rendezett katolikus főünnep, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Magyarországon, a húsvéti időt lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tartják.

A középkori hagyományokra visszanyúló körmenet célja kettős: egyfelől hitvallás az eretnekekkel szemben, másrészt a világ hódolatának kifejezése Krisztus iránt.

Címkék: hívő, körmenete, úrnapi, Jézus, Krisztus, eucharisztikus, vallás, kultúra