Dr. Péteri Pál, aki 1932-ben született Békéscsabán, már gyerekkorában elhatározta, hogy egyházi pályára megy. 1955-ben szentelték pappá Veszprémben, a Budapesti R. K. Hittudományi Akadémián a következő évben kapott diplomát, a teológiai doktorátust 1957-ben szerezte meg. Az ötvenes évek második felétől kezdve több településen szolgált káplánként, 1966-tól pedig Miklósiban, 1972-től Igalban volt plébános. 1984-ben nevezték ki a kaposvári (donneri) Szent Kereszt Plébánia plébánosává, ahol nyugdíjazásáig szolgált.

Dr. Péteri Pál neve összeforrt a Donner városrész katolikus hitéletével. (Ezen a 2010-es felvételen pápai prelátusként a Húsvétról kérdeztük.) Sokan figyeltek veretes prédikációira, mint ahogy lelkigyakorlatos és más könyveit is - köztük a Róma templomairól szóló, összesen négy kiadásban megjelent művét - becses kincsként őrizték (és őrzik) hívei. (Az atya először a nyolcvanas évek elején, ötvenéves korában jutott ki Rómába, amelybe valósággal beleszeretett.)

Dr. Péteri Pál igen sokrétű tevékenységet folytatott plébánosi munkája mellett. Nem-csak könyveket írt, hanem hosszú éveket töltött el az egyházmegyei bíróság helynökeként is (a Kaposvári Egyházmegyei Bíróság 1997-ben kezdte meg működését). Mindig szeretett volna kispapokat oktatni, ehhez azonban sokáig nem kapta meg az állami hozzájárulást. Csak a rendszerváltozás után adatott meg neki, hogy tanítson is: 1992-től volt teológiai tanár, s ő vezette a Veszprémi Hittudományi Főiskola Kaposvári Egyetemre kihelyezett tagozatát. Mindemellett a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kaposvári csoportjának lelki vezetését is elvállalta.

Fél évszázados papi szolgálatát 2005 júniusában ünnepelték meg; az idős papot Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára is köszöntötte a donneri templom-ban. Ez alatt az ötven esztendő alatt 18 ezer prédikációt mondott el és 24 ezer szentmisét mutatott be Péteri atya…
1991-ben tiszteletbeli kanonoknak nevezték ki. A kilencvenes évek végén a pápai prelátusi címet és a Kaposvár Városért kitüntetést is megkapta. Nyugdíjazása után egy Baranya megyei faluba, Görcsönybe költözött a húgához. A hatvan éve pappá szentelt dr. Péteri Pál pápai prelátus gyémántmiséjét Görcsöny és Róma után a kaposvári székesegyházban is be-mutatta 2015 nyarán. Ebben az időben így tekintett vissza papi pályájára: „…Mindig adni szerettem volna; részben a prédikációkban, részben a gyóntatószékben, a lelki beszélgetések során… Meggyőződéssel vallom: az életnek csak Isten tud értelmet adni, ezért az Istennel való kapcsolatot mindennél fontosabbnak kell tartanunk.” (Spiritus, 2015/2. szám, 3. o.) Papi jelmondata a Szent Páltól idézett gondolat volt: „Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok.”

(Összeáll.: N. Zoltán)

Címkék: Péteri Pál, plébános, elhunyt, kultúra