Zsúfolásig megtelt templom fogadta az evangélikusok himnuszára bevonuló lelkészek sorát. A helyi gyülekezet tagjai mellett együtt ünnepeltek a békéscsabai, kecskeméti, bobai és medgyesegyházi közösségekből érkező evangélikusok, ahol a fiatalok eddigi és ezutáni szolgálatukat végzik.

A két új lelkész nem ismeretlen Kaposváron, a kaposvári evangélikusok között, hisz mindketten születésüktől fogva a közösség tagjai családjukkal együtt. Szemerei János püspök a fiatalok felé szóló igehirdetésében elmondta, milyen megtisztelő hivatás a lelkészi, amely felelősséggel, de sok örömmel is jár. Megemlítette, hogy számára is különleges alkalom a mostani lelkészavatás, hisz kisgyermek koruk óta ismeri az előtte álló lelkészjelölteket. Végül felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi munka mindig közhasznú munka, hisz Jézus Krisztus örömhírét kell a lelkésznek hirdetnie, ajándékoznia minden Istenre vágyó embernek.


Lelkészavatás a Kaposvári Evangélikus TemplombanLelkészavatás a Kaposvári Evangélikus TemplombanLelkészavatás a Kaposvári Evangélikus TemplombanLelkészavatás a Kaposvári Evangélikus Templomban
Lelkészavatás a Kaposvári Evangélikus Templomban
A galéria megtekintéséhez kattintson a képre!

A liturgiában Dr. Orosz Gábor Viktor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense, illetve a helyi gyülekezet lelkésze Pongrácz Máté segédkezett. Az istentisztelet ünnepélyességét a gyülekezet énekkarának szolgálata emelte. Az úrvacsorai közösség után az új lelkészek imádsága zárta az Istentiszteletet, majd köszöntésekre került sor. Az elhangzott személyes köszöntések mind arról tettek tanúbizonyságot, hogy mind Réth Katalint, mind Hegedüs Gábort nagy szeretet fogadta és fogadja az evangélikus egyházban.

Réth Katalin Kaposváron született. Evangélikus családban nevelkedett. A Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. 2015-től gyülekezeti munkatársként az Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközségben vállalt helyettesítő szolgálatot. Gyakorlati évét a Békés megyei Medgyesegyházán töltötte. 2017-ben diplomázott teológus-lelkész szakon. Ordinációja után beosztott lelkészi szolgálatát a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban kezdi meg.

Hegedüs Gábor Kaposváron született. Evangélikus családban nevelkedett. A kaposvári Református Gimnáziumban érettségizett, majd felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. Gyakorlati évét Kecskeméten töltötte Kis János lelkész felügyelete mellett. 2017-ben diplomázott teológus-lelkész szakon. Ordinációja után beosztott lelkészi szolgálatát a vas megyei Bobai Evangélikus Egyházközségben kezdi meg Rostáné Piri Magdolna esperes mellett.

Címkék: avatás, lelkész, evangélikus, templom, kultúra, Kaposvár