Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök pénteken Székesfehérvárott végzett papszentelést; szombaton Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyés püspök Debrecenben, Bábel Balázs kalocsai érsek Kalocsán, Udvardy György pécsi megyés püspök Pécsett, Balás Béla kaposvári megyés püspök Kaposváron vezeti a papszentelési szertartást.

Frankó Tamás, a Szent István Királyról és a Boldogságos Szűzről Nevezett Érseki Ősrégi Papnevelő Intézet (esztergomi papi szeminárium) tanulmányi prefektusa az MTI-nek elmondta: a papság a katolikus vallás szerint a hét szentség egyike, amely a közösség szolgálatának egyik szentsége - a házasság mellett. A papok a felszenteléssel kapják meg azt a küldetést, hogy "Jézust jelenítsék meg az emberek között".
A papságnak három "fokozata" van: a diakonátus, az áldozópapság és a püspökség; ebből az első két fokozatot szolgáltatják ki szombaton a püspökök.

A diakónus fokozattal rendelkezők temethetnek, eskethetnek, keresztelhetnek és igét is hirdethetnek, a papok pedig már misézhetnek, gyóntathatnak és feladhatják a betegek kenetét is. A diakónusok az öt év elvégzése után fél év gyakorlaton vesznek részt egy plébánián, majd a hatodév második félévében szakdolgozatot írnak, szigorlatoznak és leteszik a záróvizsgát, ezután következhet a felszentelésük.

A papszentelési szertartásról elmondta: az szentmise keretében történik, melynek során - a Mindenszentek litániája közben - a felszentelendők földre borulnak, amely a teljes önátadás jele. A püspök ezután a felszentelendők fejére teszi a kezét, ezzel adja át a papi hatalmat, majd következik a főpásztor szentelési imádsága, amit kitárt karokkal mond. Az egyházmegye papjai is a felszentelendők fejére teszik kezüket, ez a befogadás gesztusa.

A szentelési liturgiához tartozik, hogy a püspök átadja az újonnan felszentelt papoknak az evangéliumos könyvet, illetve a szentmise ünneplésére előkészített kenyeret és bort. Ezenkívül megkeni mindkét kezüket krizmával (balzsammal kevert illatos olajjal), ami a papi küldetést fejezi ki. A ceremónia további részében az új papok miseruhát öltenek, és ettől kezdve a stólát mindkét vállukon viselik (a diakónusok csak az egyik vállukra rakhatják). Az újonnan felszentelt papok ünnepélyesen engedelmességet fogadnak püspöküknek, majd a szentmise további részében a püspökkel együtt miséznek. Az első újmisés áldást az új papok püspöküknek adják a szentmise végén; első miséjüket pedig - évszázados szokás szerint - azon a településen tartják, ahonnan származnak.

Címkék: papszentelés, diakónus, székesegyház, Balás Béla, katolikus, kultúra