Ez csak a politikusok döntésein múlik - hangzott el a megyei önkormányzat szerdai ünnepi közgyűlésén. Idén 512. éve, hogy megyecímert kapott Somogy.

A megye legújabb és legkisebb városában tartották az ünnepi közgyűlést. Igal tavaly kapta meg a városi rangot. Jakab József, Igal polgármestere szerint sok mindent kell azért tenniük, hogy kisvárosként megfeleljenek az elvárásoknak.

Nemcsak Igalban, hanem az egész megyében súlyos év volt a tavalyi - hangzott el a közgyűlésen. Nehezebb lett a megélhetés és drasztikusan nőtt a munkanélküliség.

- Minden harmadik somogyi munkát keres, mert állástalan. Ez a tény olyan emberi és családi katasztrófák előidézője, amilyen csak a 770 évvel ezelőtti tatárdúláshoz fogható - hangsúlyozta Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.

Gelencsér Attila szerint a bizakodás évei következnek. Ezt reméli az Állami Számvevőszék elnöke is. Kovács Árpád ünnepi köszöntőjében elmondta: ehhez egy kiszámíthatóan működő államra van szükség.

- Jövedelem, tudjuk, csak a gazdaság teljesítményéből lehet, és ha ez nincs, akkor legfeljebb időnyerést jelent a nadrágszíj újabb és újabb szorosabbra húzása - szögezte le Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke.

Megyeünnep

Az ünnepi közgyűlésen átadták a megye legnagyobb elismerését a Pro Comitatu-díjat. Idén a Sefag Zrt. vezérigazgatója Barkóczy István, az erdészetben végzett több, mint három évtizedes kiemelkedő munkájáért, valamint Jürgen Schütz kapta a kitüntetést. Őt a magyar-német kapcsolatok ápolásáért ismerték el. Rajtuk kívül húszan a Somogy Polgáraiért Kitüntető Díjban Részesültek.

A Somogy Megyei Közgyűlés Somogy Polgáraiért Díjat adományozott:

Ágoston Attilának, a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda jutai tagintézmény vezetőjének, oktató és nevelő munkájáért, mert országosan elsőként felvállalta az autista gyermekek integrációját, s a Csányi Alapítvány keretében tevékenykedik a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtéséért.

Csikvár Gábornak, a Népművészet Ifjú Mesterének, aki a Zengő Együttes muzsikusaként a Somogy Táncegyüttes menedzsereként mindent megtett a nemzetközi hírű táncegyüttes életben tartásáért, a somogyi népzene népszerűsítéséért.

Dr. Csók Imrének, a Kaposi Mór Oktató Kórház sebész, baleseti sebész, fül- orr-, gégész szakorvosának, audiológusának, a központi műtő vezető főorvosának több, mint negyven éves gyógyító munkájáért.

Dr. Farkas Juditnak, a Mosdósi Tüdő- és Szívkórház egykori jogtanácsosának, a kitűnő publicistának a Somogy megyében élő embereként végzett felkészült, megbízható munkásságáért, példaértékű hitet és erőt adó életszemléletéért.

Fábián Éva építésznek, Kaposvár város egykori főépítészének, majd a DDRKH Állami Főépítészi Irodája építészeti és településrendezési munkatársának a megyeszékhely rendezett városképének kialakításáért, és a kistelepülések építészeti értékeinek megőrzéséért.

Fucskár Lászlónak, a Környezetvédelmi, Géptechnikai Kft. és a Barcs Metál Kft. ügyvezető igazgatójának Barcs város és térsége lakossága foglalkoztatásában, és a környezetvédelmi szemlélet kialakításában betöltött meghatározó szerepéért.

Fujsz Pálnak, Nagyszakácsi alpolgármesterének, a helyi gyermekotthon gyermekfelügyelőjének, aki húsz éve magánemberként is példát mutatva aktívan tevékenykedik a helyi közösség, az itt élő emberek életének szebbé tételéért.

Horváth József vállalkozónak, számítógép programozó mérnöknek, Barcs város önkormányzati képviselőjének, a somogytarnócai részönkormányzatban, majd a város képviselő testületében végzett eredményes munkájáért, a Somogytarnócáért Egyesület elnökeként a Barcs környékén és dél-Somogyban folytatott kiemelkedő közéleti tevékenységéért.

Az Igali Speciális Általános Iskola és Diákotthon 18 fős, főként gyógypedagógusokból álló kollektívájának, amely közösség az épület öreg falai között, a nehéz körülmények ellenére a gondoskodást, az otthon nyugalmát, az egyenlő esélyt biztosítja a tanulási nehézségekkel küzdő, fogyatékkal élő, sokszor súlyosan hátrányos helyzetű speciális nevelést igénylő gyermekek számára.

A Kaposvári Egyházmegye Karitász Szervezetének, amelynek tagjai jelen vannak a megye városaiban, a kistelepüléseken, a kórházakban, és idősotthonokban – mindenütt, ahol szükség van a szegények és az elesettek testi és lelki felkarolására.

Kovács Gézának, aki népművelőként, TIT-titkárként, a Solar Klub és a Czinderi Szépműves Céh alapító tagjaként, a Wass Albert Alapítvány elnökeként több, mint 30 éve, immáron nyugdíjasként aktív részese Nagyatád közéletének.

Kováts Imre közgazdásznak, Kaposvár Megyei Jogú város közgyűlési tagjának, a gazdasági életben, mint a kaposvári cukorgyár igazgatója, később elnök igazgatójaként huzamos időn keresztül végzett eredményes munkájáért, valamint a közigazgatásban, Kaposvár város közgyűlésében a Kaposvári Somogyért Egyesület képviselőjeként folytatott több mint egy évtizedes felelősségteljes tevékenységéért, valamint a Kaposvári Kosárlabda Klub elnökeként, később a Somogy Megyei Kosárlabda Szövetség elnökségi tagjaként, majd elnökeként, a megyeszékhely kosárlabda verseny és tömegsportjának népszerűsítésében és fejlesztésében végzett közel két évtizedes sikeres munkásságáért.

Lakics Lászlónak, a Lakics Gépgyártó Kft. ügyvezető igazgatójának, aki három telephely létrehozásával közel 200 somogyi embernek ad megélhetést nyújtó munkahelyet, mellyel egyúttal Somogy fejlődését segíti, hírnevét növeli.

Ripszám János Ybl-díjas építésznek, kiemelkedő munkásságáért, melynek tanúbizonyságául megyeszerte számos iskola, közösségi ház, köztér, templom szolgál.

Dr. Szomolányi István fogorvosnak, a Magyar Fogorvosok Egyesülete tagjának, a megyei protetikus főorvosnak, a Vöröskereszt balatonlellei szervezete egykori elnökének, aki négy évtizedes munkássága során aktív szerepet vállalt lakóhelye kulturális, sport és társadalmi életében.

Tapolcai Józsefnek, Buzsák polgármesterének, a Somogy Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete pártoló tagjának, a buzsáki sportkör elnökének, aki életpályájával hozzájárult a település hazai és nemzetközi elismeréséhez, Buzsák díszpolgáraként.

Tóth Lászlónak, Látrány polgármesterének, a település fejlesztéséért, és az itt élőkért végzett gondos, lendületes, szakértelemmel teli lelkiismeretes munkájáért.

Ujságh Andrea Annának, a balatonmáriafürdői Csillagvirág Óvoda vezetőjének, a Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör művészeti vezetőjének, aki kiváló szervezőkészségével, a közösségi rendezvények, a község és az óvoda külföldi kapcsolatainak elismert személyisége.

Varga Róbertnek, a Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának a közművelődésben végzett több, mint negyven éves munkájáért, a városi közéletben és egyházi életben betöltött aktív szerepéért, s egyben számos szakmai publikáció és könyv szerkesztéséért.

Címkék: Megyenap, kultúra