A legtöbb álláskereső még mindig a 8 osztályos végzettségűek között van. A legkevesebb munkanélküli a diplomások közül került ki a megyében.

2012. augusztus 20-án a Somogy megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában összesen 22 110 álláskereső szerepelt. Számuk az egy hónappal korábbinál 383 fővel (1,7%-kal) volt alacsonyabb, míg az előző évi adathoz viszonyítva 350 fős, 1,6%-os létszámfogyás következett be. Országos szinten az előbbi időponthoz képest a Somogyban mértnél alacsonyabb, míg a 2011. augusztusi állapothoz viszonyítva a somogyinál magasabb volumenű mérséklődés érvényesült.

A Somogy megyében regisztrált álláskeresők között tárgyhónapban is magas, 44,5%-os volt a legfeljebb az általános iskola 8 osztályát elvégzettek aránya, amely létszámát tekintve 9842 főt jelentett. A nyilvántartottak közül 6701 fő tanulmányai során szakmunkás-bizonyítványt, 4645-en pedig középiskolai érettségit szereztek, előbbiek összlétszámon belüli részesedése 30,3%-os, utóbbiaké 21%-os volt. A regisztrációban 922 diplomás szerepelt, súlyuk 4,2%-ot tett ki. Az egy hónappal korábbi adatokhoz képest mindössze a felsőfokú végzettségűek számában következett be minimális gyarapodás (0,1%-os), míg a többieké 1,3-2,6% közötti mértékű csökkenést mutatott. A 2011. augusztusi állapothoz viszonyítva pedig mind a négy iskolázottsági szinthez tartozók táborában mérséklődés volt tapasztalható, mely legkevésbé a középiskolai érettségivel rendelkezőket (-1,1%), leginkább pedig a diplomások körét (-6%) érintette.

Címkék: csökkent, nélküli, állás, munka, somogy, gazdaság