A hatályos jogszabályok szerint a vármegyei területi választási bizottságok (TVB) tagjait az önkormányzati választást megelőző évben október 01. és november 30. között meg kell választani.

A Somogy Vármegyei Területi Választási Bizottságnak ezentúl is három állandó és két póttagja lesz a közgyűlési mai döntése értelmében, személyükben változás nem történt az előző választás óta.

Állandó tag maradt prof. dr. Tossenberger János Pál, a Széchenyi István Egyetem professzora, egyetemi tanár és Barkóczi István, a SEFAG Erdészeti és Faipari ZRt. nyugalmazott vezérigazgatója és dr. Vörös Tamás, a Somogy Vármegyei Önkormányzat nyugalmazott főjegyzője. Pongráczné dr. Csorba Éva Klára ügyvéd és dr. Csillag Attila közjegző a TVB póttagja maradt.

A tagok eskütételét követően döntöttek a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői etikai szabályzatának újraalkotásáról, majd elfogadták többek között az önkormányzat és hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását és tájékoztatták a képviselőket a 2023. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.

Hagyományoknak megfelelően zárt ülésen szavaztak a vármegyei kitüntetésekről, melyeket 2024. január 6-án a kaposvári Vármegyeházán rendezendő ünnepi közgyűlésen hirdetnek ki és adnak át.

Címkék: vármegye, bizottság, elismerés, kitüntetés, közgyűlés, választás, politika, Somogy