Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal - írja a kormányhivatal honlapja.

Az együttműködési megállapodás az agrárium területét érintő képzési, továbbképzési és azzal összefüggő fejlesztési feladatok megvalósítását, a szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátásához történő hozzájárulást hivatott szolgálni.

Célja a vidék népességmegtartó képességének növelése, az agrárszakember-utánpótlás biztosítása, a munkaerőpiac igényeinek hatékony kiszolgálása, illetve a térség versenyképességének támogatása az Egyetem oktatási- és kutató-fejlesztői tevékenységével. Célja továbbá a klímavédelmet és a fenntarthatóságot szolgáló, éghajlat- és környezetbarát gazdálkodási módszerek, új technológiák népszerűsítése.

Prof. dr. Gyuricza Csaba rektor és dr. Neszményi Zsolt főispán
Prof. dr. Gyuricza Csaba rektor és dr. Neszményi Zsolt főispán

Prof. dr. Gyuricza Csaba elmondta, hogy a kormányhivatal, mint a vármegye egyik legnagyobb foglalkoztatója, fontos partnere az egyetemnek. A két intézmény számos ponton kötődik egymáshoz, így az állattenyésztés, vadgazdálkodás, földügyek és az agrártámogatások területén. A rektor kiemelte, hogy a közös munka az egész agrárium fejlődését szolgálja. A MATE arra törekszik, hogy szoros és jó kapcsolatot ápoljon a gazdasági és társadalmi élet szereplőivel, ebbe a szemléletbe illeszkedik bele a kormányhivatallal megkötött megállapodás is.

A megállapodás aláírásakor dr. Neszményi Zsolt főispán kiemelte, hogy a hivatal és az egyetem között a korábbi években is volt kapcsolat, hiszen a duális képzésben tanuló hallgatók közül többen is a kormányhivatalban végezték a szakmai gyakorlatot, és volt, aki diplomaszerzés után itt is helyezkedett el, azóta is a közigazgatási apparátust erősíti. A jövőben is képzési helyként támogatja a hivatal az egyetemet, sőt további olyan területekre is kiterjesztik a közös munkát, mint a szakmai rendezvényeken való részvétel, jogszabályokkal kapcsolatos egyeztetések, az agrárszektor fejlődésének támogatása megfelelő szakképzett munkaerő biztosításával. Az együttműködés a vármegye minden állampolgárát szolgálja, hiszen a korszerű tudás megszerzésével az ügyfeleket még magasabb színvonalon tudják kiszolgálni.

Címkék: MATE, együttműködés, kormányhivatal, politika, Kaposvár