Dr. Zóka Péter, történész-filozófus tizennegyedik esztendeje foglalkozik kutatóként a nemzettel, a nemzetállamokkal. Azt mondja: olyan erők mozognak ma a világban, amelyek a nemzeti egységekkel, hagyományokkal és kultúrákkal merőben ellentétes érdekeket képviselnek. Ezek az erők nemcsak politikai és gazdasági vonalon tevékenykednek, hanem a társadalmak sokkal mélyebb rétegeiben is.

A Minerva pajzsa kilenc, tudományos igényességgel megírt tanulmányt rögzít, amelyek bizonyítékokkal alátámasztva, hittel érvelnek a nemzet(ek) megmaradása mellett. A szerző azt vallja: a bölcseletnek és a társadalomtudományoknak küldetése a nemzetállamok védelme.

A szerzővel (b) Prof. Dr. Rosta István (j), tudománytörténész beszélgetett.
A szerzővel (b) Prof. Dr. Rosta István (j), tudománytörténész beszélgetett.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg péntek este a kaposvári városháza dísztermében Dér Tamás alpolgármester is, aki szerint a hazát féltő gondolkodásnak minden korban kiemelt szerep jutott. 1956 szabadságért kiáltó Magyarországán éppúgy, mint ma, amikor hazánk szuverenitását más, gyakorta láthatatlanabb veszélyek fenyegetik.

Szemes Péter, irodalomtörténész-esztéta a bemutatón azt mondta: ezt a tanulmánykötetet a cselekvő hazaszeretet és a nemzet óvó szolgálata hívta életre.

 

Címkék: dr. Zóka Péter, haza, tanulmány, nemzet, 1956, hagyomány, közösség, magyar, politika, Kaposvár, kultúra