Az október 2-ai népszavazáson azok is leadhatják szavazatukat, akik a lakcímük szerintitől eltérő szavazókör területén tartózkodnak, például fekvőbeteg-intézményben vagy bentlakásos ellátó intézményben vannak, ehhez azonban át kell jelentkezniük, illetve mozgóurnát kell igényelniük - közölte az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) az MTI-vel.

A közlemény szerint annak, aki nem a lakcíme szerinti szavazókörben kívánja leadni szavazatát, át kell jelentkeznie az ellátó intézmény helye szerinti szavazókörbe.

Az átjelentkezést a választást megelőző 2. napig, tehát szeptember 30-án 16 óráig lehet benyújtani a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodánál. Ezt be lehet nyújtani postai úton, személyesen vagy online formában is, a www.valasztas.hu oldalon.

Az átjelentkezéshez a természetes személyazonosítók (név, születési hely, idő, anyja neve) mellett a személyi azonosítót (korábbi személyi szám) is meg kell adni. A kérelemnek tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését is, ahol a választópolgár szavazni kíván.

A helyi választási iroda a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszi a megjelölt tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be. Felhívták a figyelmet arra, hogy kényelmi ok alapján nem lehet mozgóurnát kérni. Annak tehát, aki azért kér mozgóurnát, mert nem a lakcíme szerinti szavazókörben kíván szavazni, át is kell jelentkeznie az ellátó intézmény címe szerinti szavazóköri névjegyzékbe, míg aki a saját szavazókörében kíván mozgóurnával szavazni, annak csak a mozgóurna iránti kérelmet kell benyújtania.

Az érintett választópolgár a kérelmezett szavazókör névjegyzékébe való felvételt követően kérheti a mozgóurnát az átjelentkezés helye szerinti választási irodától a kórház, ellátó intézmény címe vagy a lakás helye szerint (akkor is, ha a saját szavazókörzetében van).

A mozgóurna iránti kérelemnek ugyancsak legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon - szeptember 30-án 16 óráig - kell benyújtani ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel. A szavazás napján már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni mozgóurnát, a kérelmet vasárnap 15 óráig kell eljuttatni a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelemnek az érintett személyazonosító adatain és a szavazás helyszínén túl tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát is.

Címkék: mozgóurna, lakhely, átjelentkezés, voks, népszavazás, politika