Háromfa Önkormányzata 2004-ben felismerte; a roma lakosság leszakadása a településen egyre nő, ezzel tenni kellett valamit. Az EU csatlakozás következtében lehetőségek nyíltak meg a nevelési, oktatási intézmények előtt, hogy az ott tanuló roma gyermekek integrációját felvállalva, és ezt a későbbiekben folytatva, illetve fejlesztve, egy hasznos és irányított rendszer keretében ezt a leszakadást csökkentse, és amennyire lehetséges meg is szüntesse.
Ennek eredményeiről egy konferencián számoltak be december elején. Az elnyert egymillió forintot szintén integrációs célokra használják fel.

Címkék: politika