Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének a kitüntetések és díjak adományozásáról alkotott rendelete értelmében ezúttal is felkérik a város polgárait, hogy tegyenek javaslatot az alábbi címek adományozására.

„Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető cím:

Azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható, akik:

a/ a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak, illetve

b/ egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás, kultúra vagy művészet ügyét, közvetlenül vagy közvetve hozzájárulva ezzel városunk tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez.

„Pro Urbe Kaposvár” kitüntető cím:

Azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Kaposvár fejlődéséhez, hírneve növeléséhez.

A „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozására a Közgyűlés tagjai, bizottságai mellett legalább 500 kaposvári állandó lakos tehet javaslatot. A „Pro Urbe Kaposvár” kitüntető cím adományozását a Közgyűlés tagjai, bizottságai mellett legalább 100 kaposvári állandó lakos javasolhatja.

Mindkét javaslathoz csatolni kell a javaslattevők nevét, születési idejét, lakcímét és aláírását, valamint a javasolt személy rövid életrajzát, lakcímét.

Az aláírásgyűjtő ívek megtalálhatók ide kattintva.

A Városháza kéri a város polgárait, hogy javaslataikat a fenti címek adományozására legkésőbb 2023. október 20-ig a Polgármesteri Hivatal Titkársági Igazgatóságára szíveskedjenek eljuttatni. 

Címkék: pro urbe kaposvár, díszpolgár, olvasóink kérdezték, kaposvár