A bírák és igazságügyi alkalmazottak minden év július 15-én ünneplik a Bíróságok Napját, mely a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének évfordulóját jelzi; ezen törvénycikk – egyéb rendelkezései mellett – deklarálta a bírói függetlenséget. Erre tekintettel július 15. napja a bíróság dolgozói számára munkaszüneti nap.

A Bíróságok Napján, 2022. július 15-én veszi kezdetét a bíróságokon az ítélkezési szünet. Az augusztus 20-ig tartó időszakban a Kaposvári Törvényszéken az ügyfélfogadás és az Ügyfélsegítő Szolgáltatás működése változatlan, a bíróságok azonban tárgyalásokat fő szabály szerint nem tartanak.

Az ítélkezési szünet tartama polgári perekben a felekre nézve megállapított határidőkbe nem számít bele. A határidők számításának általános szabályai irányadók azonban az ítélkezési szünet alatt is a soron kívüli ügyek, a végrehajtási perek, az előzetes bizonyítás és egyes nemperes eljárások esetén (például a cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás, a végelszámolás, a végrehajtás, a közigazgatási nemperes eljárások).

Büntetőügyekben a bíróságok törvényi feladataikat folyamatosan ellátják (eljárnak az előállításos ügyekben, a gyorsított eljárásokban és döntenek a kényszerintézkedések alkalmazásáról), a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti.

Címkék: ítélkezés, ügyfélfogadás, szünet, bíróság, olvasóink kérdezték