A matematika középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tartott. A vizsgázók először (45 perc alatt) az I. feladatlapot, majd (135 perc alatt) a II. feladatlapot oldották meg, a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatták be.

A 10-12 feladatot tartalmazó I. feladatlap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrizte. A II. feladatlap két részre oszlott: az "A" rész három (egy vagy több kérdésből álló) feladatot tartalmazott, míg a "B" rész három, egymással megegyező pontszámú feladatból állt, amelyekből a vizsgázóknak kettőt kell megoldaniuk, és csak ez a kettő volt értékelhető.

A feladatokat és a megoldásokat az eduline.hu itt részletezte.

fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A matematika emelt szintű írásbeli vizsgája 240 perces. Az írásbeli két részből állt, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatták be az I. és a II. rész feladatainak megoldására.

Az I. rész négy feladatból állt, amelyek több részkérdést is tartalmazhattak. A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatból állt, amelyek közül a vizsgázóknak négyet kell megoldaniuk, és csak ez a négy értékelhető.

A vizsgán közép- és emelt szinten függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő volt használható segédeszközként. Az eszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhették

Címkék: matek, matematika, vizsga, középiskola, érettségi, diák, kultúra