A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek önálló működéséhez való hozzájárulás, a szervezetek cél szerinti tevékenységei érdekében felmerült kiadások támogatása.


A pályázatukat azok a társadalmi szervezetek vagy alapítványok adhatják be, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. Mindezek mellett fő szempont az is, hogy székhelyük a dél-dunántúli régióban (Baranya, Somogy és Tolna megyékben) található.

A működési támogatások civil szervezetenkénti igényelhető összegének meghatározása az „éves korrigált ráfordítás” alapján kerül meghatározásra, a pályázati kiírásban meghatározott sávoknak megfelelően.

Az „éves korrigált ráfordítás” a civil szervezetek alaptevékenységének ráfordítása valamint az ugyanebben az évben más szervezeteknek és személyeknek nyújtott támogatásának különbsége.


A pályázatokat a civil szervezetek elektronikusan (interneten) vagy papír alapon adhatják be. Azok a civil szervezetek, amelyek 1.200.000,- Ft. vagy azt meghaladó támogatási összegre pályáznak, igényüket csak és kizárólag elektronikus formában nyújthatják be.


A pályázatok benyújtási határideje: 2010. március 31. 24.00 óra.


A Dél-Dunántúli Regionális Kollégium felosztható kertösszege: 392.000.000,- Ft.


A pályázatok elérhetők és letölthetők a www.nca.hu valamint a www.esza.hu honlapokról.


A pályázatok elbírálására várhatóan június hónapban kerül sor.

Címkék: kultúra