A SEFAG Zrt. különös figyelmet fordít a kollégák elismerésére. Ennek megnyilvánulása volt a Somogyi Erdőkért Díj alapítása, melynek elismeréseit rendre az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából adományozza a társaság. 

„Somogyi Erdőkért” aranygyűrű kitüntetésben idén Tímár József, a SEFAG Zrt. Lábodi Vadászerdészetének erdőművelési ágazatvezetője részesült.

A szakember 1989-től dolgozik a SEFAG Zrt.-nél. A SEFAG Lábodi, Zselici és Nagybajomi Erdészeteinél is dolgozott és valamennyi helyszínen állhatatosan és gondosan oldotta meg az előtte tornyosuló feladatokat. Számos alkalommal vett részt új módszerek, technológiák kialakításában, kipróbálásában, üzemszerűsítésében. Közreműködésével vált általánossá a térségben a keskeny sorközű mesterséges erdőfelújítási technológia, melynek elterjedésével jelentősen lecsökkent a kocsányos tölgy főfafajú erdőfelújítások befejezési időtartama.

A „selmeczi” hagyományok ápolásának, továbbadásának egyik meghatározó személyisége. A nyolcvanas években erdészettörténeti ereklyék felkutatásába kezdett és a „Erdészeti-  Faipari- és Földméréstörténeti Gyűjtemény” részére számtalan máig megtekinthető kiállítási anyagot adományozott. 1996. óta vesz részt rendszeresen az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság munkájában. Támogatja a Kárpát-medencei Magyar Erdészdiák Találkozók programjait.

null

Rendezett családi életet él, két fiúgyermeket nevelt fel. Az elsőszülött Balázs kerületvezető erdészként dolgozik és a 2008. évi Somogy Megyei Erdészverseny győztesét tisztelhetjük személyében. Fivére, Dániel okleveles erdőmérnök, a 2012-es Erdész Európa Bajnokság egyéni első helyezettje.

Nem mindennapi személyiségéből fakadó szakma-közéleti ténykedése a jelenkori magyar erdésztársadalom legemblematikusabb tagjainak sorába emeli. Különleges kisugárzása van, a barátságot, az őszinte beszédet és a tiszta, önzetlen emberi kapcsolatokat tartja a vállalható értékrend legfőbb ismérveinek. A szakmai teljességre való törekvése, a hagyomány tisztelete és a nemzeti öntudata mindannyiunk számára követendő például szolgál. 

null

 
Oklevél elismerésben részesült:

Csurgói Faipari Gyár: Pintér Anikó (főkönyvelő)

SEFAG Zrt. Központja: Szalai Zoltánné (pénzügyi főelőadó)

Lábodi Vadászerdészet: Tamás Jánosné (főkönyvelő)

Barcsi Erdészet: Rohonczi Adorján (fahasználati ágazatvezető)

Marcali Erdészet: Tamás Ferenc (kerületvezető erdész)

Iharosi Erdészet: Büki Imre (MÁV rakodó)

Nagybajomi Erdészet: Tuba Gábor (kerületvezető erdész)

Zselici Erdészet: Skáfár József (kerületvezető erdész)

Kaposvári Erdészet: Hornyik István (rakodó kezelő)

Szántódi Erdészet: Mráv Norbert (kerületvezető erdész)

Címkék: Tímár József, somogyi erdőkért, sefag zrt., kis szines