diploma1

1. táblázat a Kaposvári Egyetemen végzettek munkahelyi pozíciói

Meglepően gyors munkába állás, a kapcsolati tőke használata és stabil munkaviszony - többek között ezek az ismérvek jellemzik a magyar frissdiplomások elhelyezkedését a munkaerőpiacon. Magasabb fizetésről a gazdaságtudományi, informatikai, jogi és műszaki diplomával rendelkezők számoltak be. Ugyanakkor a gazdaságtudományi és informatikai végzettségűek között vannak a legnagyobb bérkülönbségek, azaz itt a legjelentősebbek a szakmán belüli eltérések.

diploma2

2. táblázat a Kaposvári Egyetemen végzettek nettó átlagos jövedelmei

Átlagosan a legalacsonyabb a fizetése a pedagógusoknak, valamint a természet-, bölcsészet- és társadalomtudományok végzettjeinek, de ugyanebbe a kategóriába tartoznak a kezdő orvosok is. Ezekben a szakmákban viszont, ritka az átlagtól jelentősen eltérő, kiugróan magas vagy alacsony fizetés. Az intézmény végzettjei körében folytatott online kutatásba a bevontak körét az intézmény valamely képzését a felmérést megelőző évben befejezők alkották, tehát a 2010-es felmérés a 2009-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci tapasztalatait vizsgálta.

diplomások fizetése

3. táblázat Országos átlag a nettó átlagos jövedelmet tekintve a frissen végzett diplomásoknál

Átlagos nettó jövedelemként két évvel a végzés után 135 ezer forintos átlagot állapított meg a kutatás, amelyben az aktív és inaktív munkaerő-piaci státuszú megkérdezettek adatai egyaránt szerepelnek. A  Kaposvári Egyetemen végzettek 7, 6 százaléka munkanélküli. -  derül ki a kutatásokból. A betöltött munkahelyi pozíciókat tekintve a végzett hallgatók 84 százaléka alkalmazott munkaviszonyban van, több mint 8 százalékuk középvezetőként dolgozik. 175 280 Forint a kaposvári campuson végzettek átlagkeresete, a legjobban pedig a Művészeti Karon keresnek, 299 670 Forintot. A kutatásból kiderült az Állattudományi Karon végzettek viszik haza a legkevesebb összeget, 110 920 Forintot.     A kutatásra a kaposvári campuson végzettek mindössze 22 százaléka válaszolt.

(Forrás: www.felvi.hu)

Címkék: munaknélküli, campus, bér, szakma, munka, Kaposvári Egyetem, kis szines