Egy férfi 2024. február 27-én Siófok belvárosában több sértettől kért pénzt adományozási céllal. A gyanútlan segítő szándékúaknak azt mondta, hogy nemzetközi központot szeretnének nyitni süketnéma és szegény gyermekek számára. Az elkövető ügyelt a látszatra, hisz aláírási ívet is használt, feltűntetve azon a nagyvonalú adományozókat is. A rendőrök a csalót a helyszínen elfogták és a Siófoki Rendőrkapitányságra állították elő.

A nyomozók a román nemzetiségű férfit többrendbeli csalás vétség elkövetése miatt hallgatták ki, majd az eljárás iratait bíróság elé állítási javaslattal a Siófoki Járási Ügyészség részére küldték meg.

Érdekesség, hogy 1876. március 25-én Pápán az alábbi felhívást tette közzé a rendőrség:

Városunk lakosságát igen sokszor zaklatják különböző címeken úri koldusok, vándoriparosok, segédek s a nép alsóosztálya-beliek, kik mindannyian nem itteni lakosok, hanem ezen igen könnyű önfenntartási móddal utaznak városról városra, faluról falura kiaknázzák az irgalmasság fillérjeit a jótévőktől. Ha alkalmuk nyílik, lopnak is, amikor hozzáférnek. Ezekre, s köztük különösen Kiss János nevű takácsi lakosra hívatik fel a közönség figyelme, ki szentgáli tűzkárosult címen, egész szemtelenségig gyakorolja ez üzelmet.

Vannak, kik megérdemlik, hogy pillanatnyi segélyben részeltessenek. Ilyenek jelentkeznek a rendőri hivatalban, igazolványaik átvizsgáltatnak, kihallgattatnak, ez alapon kapnak egy vagy pár napi, avagy néhány órai engedélyt könyöradomány gyűjtésére. Vannak ismét mások, kik imaház, iskola, kóroda, árvaház vagy árvák tartására kegyadományért jelentkeznek. Ezek is igazolványaik átvizsgálása után kapnak bizonyos időre rendőri engedélyt.

Mindazok tehát, kiknél nincs rendőri engedély a kéregetésre, legyenek azok helybeliek vagy vidékiek, urasan vagy szegényesen öltözködve, kéregessenek bármi címen, nem csak elutasíttatni, hanem ide följelentetni kéretnek.

Ennek ellenőrzése csak úgy lehetséges, s a szemtelen csalók csak úgy írtathatnak városunkból ki, ha a városi lakosság e tekintetben a rendőrségnek segédkezet nyújt, megjelenésük esetén értesíti. Mert a rendőrségi csekélyszámú személyzet nem képes városszerte mindezt ellenőrizni.

Kerüljön csak néhány lépre, s toloncoltassék hazájába, híre fog futamodni, akkor kikerülendik e várost, tudván, hogy csalásukon rajtvesztenek.

(Borítóképünk illusztráció)

Címkék: aláírás, adománygyűjtő, kamu, csal, Siófok, kék hírek