Az ítélet szerint Gyenesei a Somogyért Egyesület elnökeként utólag írta rá a dátumot egy megyei önkormányzati képviselő társa, Ormai István nagyatádi polgármester lemondó nyilatkozatára, aki kilépett az egyesületből, de a közgyűlési mandátumáról nem akart lemondani. Az iratot így nyújtották be a területi választási bizottsághoz. Gyenesei tagadta a vádat. A mai tárgyaláson nyelvész szakértőt hallgattak meg, aki a vádat támasztotta alá a bírónő szerint. Gyenesei ügyvédje, Bárándy Péter, aki Gyurcsány kormány másik minisztere volt,  felmentésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. A bíró szerint súlyosító körülmény, hogy Gyenesei ismert közéleti személyiség.

- Hiteles és valódi a mandátumról lemondó nyilatkozat – mondta az utolsó szó jogán Gyenesei István. – Bizonyítékok támasztják alá, hogy Ormai István jóváhagyásával került rá a dátum a nyilatkozatára. Számomra a jóhiszeműség és a tisztesség alapelv, ezt  fordították most ellenem. Sem én, sem az egyesület bármely tagja nem követett el okirathamisítást. A dátum ráírására Ormai István hatalmazta fel az egyesület elnökségét, ezt jegyzőkönyvek és tanúvallomások bizonyítják. Felhatalmazta az elnökséget ilyen esetre. A választási bizottsághoz benyújtásra pedig saját kezű, írásos megbízást adott az egyesület titkárának. Ormai Istvánnak számos lehetősége lett volna később a nyilatkozat visszavonására, de nem tette.

A vádirat az alábbiakat tartalmazza: a 64 éves vádlott összehívta az egyesület elnökségi ülését 2010. október 6-án. A téma az önkormányzati választások eredményeinek értékelése, a további feladatok meghatározása. A megyei listán nyert közgyűlési mandátumok betöltéséről döntöttek. Elnökségi határozatot hoztak, miszerint a mandátumot kapott személyek, Gyenesei István, Ormai István, Kiss Szabolcs, és Kövér István egy-egy a mandátumukról lemondó nyilatkozatot szerkesztenek, ezt aláírják, egyben felhatalmazzák az elnökséget, hogy az egyesületi tagságuk megszűnésének esetén a nyilatkozatot dátummal lássák el, a nevükben érvényesítsék. Este mind az egyesület irodájába mentek, hogy ezt a lemondó nyilatkozatot elkészítsék. Ormai István tanúvallomása szerint az iratra rágépelték a személyes adatait, a lemondását. Ormai elolvasta, és aláírta a szövegrészt, miszerint az egyesület titkárát bízza meg az irat érvényesítésével, és kéri a megyei választási bizottságot, vegye tudomásul a döntését. Tanúként Gyenesei és Kövér írták alá, dátum nem szerepelt rajta. Ezután Gyenesei és Kövér is elkészítették asajátjukat. A három iratot egy zárt borítékban az egyesület páncélszekrényébe tették. 2011 május 3-án a Somogyért Egyesület közgyűlésén

Ormai István bejelentette, hogy lemond alelnöki tisztségéről, és utalt arra, hogy az egyesületi tagsága is megszűnhet, azonban a közgyűlési mandátumáról nem ejtett szót. Ezután Gyenesei többször megkérdezte a nagyatádi polgármester Ormait, mit kíván tenni a közgyűlési mandátumával, a korábbi döntésnek megfelelően lemond-e. 2011 szeptemberében Gyenesei az egyesület egyik tagja, Papszt Lajos jelenlétében találkozott Ormaival. Megpróbálták rávenni, hogy a mandátumáról mondjon le. Figyelmeztették a korábbi lemondó nyiatkozatra. Ormai azonban elutasította őket. Az ügyészség szerint ezután a vádlott úgy döntött, hogy annak érdekében, hogy a megyei közgyűlésben a Somogyért Egyesület nevében megszerzett mandátumot csak az egyesület képviselője és tagja tölthesse be, dátummal fogja ellátni a lemondó nyilatkozatot, annak ellenére, hogy Ormai ehhez nem járt hozzá, sőt tiltakozott ellene.

2011 szeptember 12-én egy elnökségi ülésen Gyenesei megkérte Kisst, az egyesület titkárát, vegye elő a páncélszekrényből, és adja át a nyilatkozatot. Ezután az ülésen felszólalt, és arról tájékoztatta az elnökséget, hogy Ormai aznap fax útján lemondott, felhatalmazta őket, hogy a lemondó nyilatkozatot érvényesítsék. Ezt felolvasta teljes terjedelmében az írást. Ezután dátummal látták el, ezt Spiegel József tag, nem tudva Ormai valós szándékáról, írta oda. Gyenesei és Kiss, aki a titkár mellett alelnöki volt ekkor egy rövid levelet írtak a megyei területi választási bizottság elnökének címezve, miszerint Ormai lemond a Somogyért Egyesület listáján szerezett mandátumáról. Két nap múlva Gyenesei és Kiss megjelentek Vörös Tamás megyei főjegyzőnél, és átadták a dokumentumot. Kettejük közül Gyenesei tudta, hogy Ormai valójában nem akar lemondani, a vádirat szerint.

Címkék: vád, okirat, Gyenesei, hamisítás, Somogyért, kék hírek