A tűzoltóságok mindenkit óva intenek. Elég egy eldobott csikk, egy őrizetlenül hagyott izzó avarkupac és erdők, házak gyulladhatnak ki. Hatalmas károkat okozva.

A hétvégén csaknem félszáz esetben lobbant lángra az avar, bozót, vagy nádas a megyében. A megyei lánglovagokat Somogy szinte minden részébe riasztották. Az avarégetési szezon beindult. Szinte valamennyi esetben felügyelet nélkül hagyták a még izzó növény kupacokat.

Az égetés szabályai:

Minden településen a helyi rendelet határozza meg a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályait, melyről a helyi önkormányzatnál lehet tájékoztatást kérni.


Általános előírás, hogy az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális hulladékot illetve ipari eredetű hulladékot (pl: műanyagot, gumit, vegyszert stb.). Fenti tevékenységet kizárólag nagykorú személy végezhet.

Az égetés helyét úgy kell megválasztani, hogy az sem a személyek, sem a vagyonuk biztonságát ne veszélyeztesse, továbbá környezeti kárt se okozzon. A máglyán való égetés a legcélszerűbb megoldás a kerti hulladék meggyújtására. Az égetés megkezdése előtt a máglyát körbe kell ásni, ezzel meg tudjuk akadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen.

Az égetés helyszínén olyan eszközöket (lapát, homok, vízzel teli vödör) kell készenlétben tartani, melyekkel egy terjedő tüzet könnyen el lehet oltani. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy égetni kizárólag szélcsendes időben szabad, melyet szintén szabályoz a helyi rendelet!

Címkék: nádastűz, égetés, avartűz, Somogy, tűz, kék hírek