Megkezdődött az avarégetési szezon. A siófoki tűzoltóságra naponta több tűzjelzés is érkezik többnyire felügyelet nélküli avar égetéséről. Minden településen a helyi rendelet határozza meg a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályait, melyről a helyi önkormányzatnál lehet felvilágosítást kérni.

Általános előírás, hogy az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális hulladékot illetve ipari eredetű hulladékot, pl: műanyagot, gumit, vegyszert stb. Fenti tevékenységet kizárólag nagykorú személy végezhet. Az égetés helyét úgy kell megválasztani, hogy az sem a személyek, sem a vagyonuk biztonságát ne veszélyeztesse, tovább környezeti kárt se okozzon. A máglyán való égetés a legcélszerűbb megoldás a kerti hulladék meggyújtására.

Az égetés megkezdése előtt a máglyát körbe kell ásni, mellyel megtesszük az első lépést a továbbterjedés ellen. Továbbá az égetés helyszínén olyan eszközöket kell készenlétben tartani, amellyel egy terjedő tüzet könnyen el tud oltani. Ilyenek lehetnek pl. lapát, homok, vízzel teli vödör, közeli kerti csap, melyhez csatlakozási lehetőség van slaggal stb. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

Felhívják a figyelmet, hogy égetni kizárólag szélcsendes időben szabad, melyet szintén szabályoz a helyi rendelet!

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.  A tervezett égetés helyét, időpontját, terjedelmét a mgkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes önkormányzati tűzoltóság felé írásban be kell jelenteni. A bejelentés elmuéasztása helyszíni bírság kiszabását illetve szabálysértési feljelentést kezdeményezését von maga után.

Címkék: égetés, avar, veszély, tűzoltóság, Siófok, kék hírek