Sok esetben a kiállított számlák adataitól eltérő, nem pontos online számlaadat-szolgáltatás érkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A helytelen adatok pedig, gondot jelenthetnek az eÁFA-rendszerben is, mivel a forrásadatok egy része az online számlaadat-szolgáltatásokból származik. 

eÁFA

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén indította el az elektronikus áfa rendszerét, az eÁFA-t, amely segítséget nyújt az adókötelezettség teljesítésében. Az adózók az Online Számla rendszer, az online pénztárgép, illetve a vám-árunyilatkozatok adatait alapul véve készíthetik el áfabevallásukat. Ha az adóalanyoknak a kiállított számláról teljesített adatszolgáltatásaik hibásak, akkor ezeket a hibákat az eÁFA-ban nem korrigálhatják, csak az Online Számla rendszerben. Azoknak az áfaalanyoknak, akik bevallási kötelezettségüket az eÁFA-rendszerben teljesítik, a befogadott számlákról nem kell – az adólevonással összefüggésben – az M-lapon adatot szolgáltatniuk.

ÁNYK

Az ÁNYK-nyomtatványt használó adózók áfabevallásának azonban továbbra is része az összesítő jelentés, azaz a 2465M-02-es, illetve 2465M-02-K lapok. Az M-lapokon megjelenített adatoknak, különösen a számla sorszámának, a teljesítés dátumának, az adóalap és az adó összegének, pontosan meg kell egyezniük a partner által kiállított számlán szerepelő adatokkal, valamint a kiállított számláról teljesített adatszolgáltatás Online Számla rendszerben található adataival.

Hibaforrások

Sok esetben azonban az összesítő jelentésben megadott számlaadatok eltérnek a kiállított számlák, illetve a számlákról teljesített online számlaadat-szolgáltatások adataitól. Például azért, mert az M-lapon feltüntetett számlák sorszáma nem egyezik a befogadott számla sorszámával, mivel nem tartalmazza azokat a speciális karaktereket (pontot, kötőjelet, perjelet stb.), amelyek a hivatkozott számla sorszámában és a számlaadat-szolgáltatásban is szerepelnek. Előfordul az is, hogy a számlabefogadó a valós számlasorszám helyett a könyvelési tétel nyilvántartási számát írja be az összesítő jelentésbe. Más esetben az előleg és végszámlák nem megfelelő összeggel szerepelnek az M-lapokon, illetve a kerekítés vagy a nem megfelelő árfolyam alkalmazás okoz eltérést. További problémát jelent az, ha az Online Számla rendszer kézi rögzítő felületén a papíralapú nyomtatványon kibocsátott, úgynevezett kézi számla adatainak manuális rögzítésekor a számla sorszámaként csak a számokat adják meg, miközben az adott sorszám betűket is tartalmaz.

Következmények

Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki, a mulasztás súlyának és az eset összes körülményének mérlegelésével éppúgy, mint a kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén. Emiatt különösen javasolt a számlák adataival egyező számlaadatok szolgáltatása.

Címkék: szja, tervezet, bevallás, NAV, adó, gazdaság