A költségvetés elfogadása mellett benyújtandó pályázatok és a nemzetközi kapcsolatok is kiemelt hangsúlyt kaptak a Somogy Vármegyei Közgyűlés pénteki munkarend szerinti ülésén a kaposvári Vármegyeházán.

Befejezett projektekről számolt be a közgyűlés elején Biró Norbert, aki ismertette a Paktum projekt főbb számait, illetve az Identitáspályázat megvalósítását. Utóbbi keretében könyv és két színdarab, valamint film is készült, népismereti tábort, szakköröket és közlekedésbiztonsági rendezvényeket szerveztek.

Ezt követően a közgyűlés két tartózkodással elfogadta a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évre tervezett összevont költségvetését, melyet hiány nélkül, több mint 1,9 milliárd forintos főösszeggel terveztek meg.

Jóváhagyta a közgyűlés több TOP Plusz pályázat beadásával kapcsolatos előterjesztést, mely szerint a Kaposvári Tankerületi Központ konzorciumi partnereként a szennai Fekete László Általános Iskolát és a nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskolát kívánják felújítani.

Emellett komplex turisztikai fejlesztéseket kívánnak megvalósítani a Zselic térségében, amely egyrészt a lovas-, másrészt a gyalogos turizmus fellendülését célozza meg, azzal, hogy támaszkodik a meglévő és államilag fejlesztendő kerékpáros turizmusra is.

A másik projekt a Dráva térségében valósulhat meg, amely a már meglévő kerékpáros infrastruktúrára és a részben már működő vízi turisztikai szolgáltatásokra épül. Döntött arról is a közgyűlés, hogy a zselici és a drávai infrastrukturális fejlesztésekre épülő és azokat szolgáló programelemek valósulhassanak meg, valamint a fejlesztések megvalósítását követően működőképes turisztikai szolgáltatások létrejöttét kívánják kialakítani turisztikai szakember bevonásával.

Emellett a képviselők elfogadták a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala közbeszerzési 2024. évi közbeszerzési terveit is. Beszámoltak az önkormányzat tavalyi nemzetközi tevékenységéről és idei terveiről. Kiemelt feladatként határozták meg továbbra is a Hargita megyei kapcsolat szorosabbra fűzését, illetve nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a horvát partnerkapcsolatok erősítésére.

Tájékoztató hangzott el az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésekről, melyeket az előző választásokkal kapcsolatban végeztek. Az ellenőrzési jelentésben foglaltak alapján a Somogy Vármegyei Területi Választási Irodánál a közös eljárásban lebonyolított 2022. évi országgyűlési képviselő-választásra és országos népszavazásra fordított pénzeszközök előkészítése és felhasználása szabályszerűen történt. 

Címkék: vármegye, költségvetés, közgyűlés, fejlesztés, önkormányzat, pályázat, Somogy, gazdaság