Önkormányzatunktól „A” típusú ösztöndíjpályázata alapján differenciáltan 86 fő mindösszesen: 8.610.000,-Ft összegű, „B” típusú ösztöndíjpályázata alapján differenciáltan 5 fő mindösszesen: 2.280.000,-Ft összegű támogatásban részesült. 
A 91 fő sikeres pályázatot benyújtó fiatal állami támogatással kiegészítve így mindösszesen 15.940.000,-Ft támogatást kap tanulmányai elősegítéséhez.

„A” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A"B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2023/2024. tanév második féléve és a 2024/2025. tanév első féléve); "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. és a 2026/2027. tanév). 

A támogatás „A” típusú pályázat elnyerése esetén 2 szemeszterre, míg „B” típusú pályázat esetén 6 szemeszterre szól.

Címkék: középiskola, egyetem, Bursa Hungarica, támogat, hallgató, ösztöndíj, pályázat, fiatal, gazdaság