A kormány korábbi döntése értelmében az elkövetkezendő időszakban is cél a teljes foglalkoztatottság elérése. Ezért az elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatást ösztönzik. A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszútávon és fenntarthatóan, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, valamint, ha minél több új, adófizető munkahely jön létre, és, ha azok, akik képesek és készek nyílt munkaerő-piaci feltételek mellett dolgozni, megfelelő segítséget kapnak az elhelyezkedésükhöz.

A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására lehetőséget teremt a kormány. A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerő-piaci program, illetve az ahhoz kapcsolódó támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre úgy, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén, elhelyezkedési juttatásban részesül.

A központi munkaerő-piaci program célcsoportjába tartoznak - bizonyos feltételek teljesülése esetén - a közfoglalkoztatásban állók, valamint azok a munkáltatók, akik közfoglalkoztatásból kilépő személyeket alkalmaznak és a munkahelyi beilleszkedésük elősegítése érdekében a munkavállalóik köréből szakmai segítőket jelölnek ki. Feladatuk a korábban közfoglalkoztatottak munkahelyi beilleszkedésének, szakmai munkájának, fejlődésének segítése.

A három pillérre építkező programban a munkavállalónak elhelyezkedési juttatás, a szakmai segítőnek bérköltség-támogatás jár, a kormányhivatalok és a járási hivatalok szakemberei pedig mindezek mellett speciális munkaerő-piaci szolgáltatásokkal segítik elő a közfoglalkoztatásból történő kilépést, illetve az elsődleges munkaerőpiacra való sikeres belépést és tartós megmaradást.

A munkaerő-piaci program 2017. március 1-jétől 2018. december 31-ig tart. Az új programelemként megjelenő, szakmai segítők bérköltség támogatása 2017. július 1-jétől igényelhető. A kormányzat és a foglalkoztatási szolgálat a fenti időtartamban 12 ezer fő közfoglalkoztatott bevonását és a versenyszférában történő elhelyezkedésének elősegítését tervezi.

A programhoz kapcsolódó részletes felvilágosítással a járási hivatalok munkatársai szolgálnak az érdeklődőknek.

Címkék: versenyszféra, közmunka, bér, fizetés, piac, gazdaság