Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedés-fejlesztés„ elnevezésű konstrukció keretében a Kanizsai út, a Jutai út, a Vásártéri út, és az Iparterületi bekötőút közlekedési infrastruktúráját korszerűsíti.

Kaposvárnak, mint a Dél-Dunántúl egyik súlyponti városának, évek óta törekvése egy olyan iparterületi infrastruktúra megteremtése, amely egyrészt segíti, erősíti a helyi vállalkozások működését, másrészt vonzóvá teszi Kaposvárt olyan ipari beruházások számára, melyek a telephely szükségletet igényelnek.

A város jelenleg négy iparterülettel rendelkezik (Északnyugati, Közép-északnyugati, Keleti- és Videoton ipari park), melyek egyike a jelen projekt célterülete, a Közép-északnyugati iparterület. A fejlesztéssel érintett utak (Kanizsai utca – Jutai út – Vásártéri út – Iparterületi bekötőút) Kaposvár Közép-északnyugati iparterületének meghatározó közlekedési útjai, az iparterület (volt SÁÉV terület) elérését ezeken az utcákon részben a 610-es országos főútról, másrészt a 6701-es útról lehet megközelíteni.

Az iparterület közelében található a Kapostüskevár nevű vasúti megálló. A Közép-északnyugati iparterületi telephelyek mindegyike csak a tüskevári csomóponttól vezető ipartelepi bekötőút igénybevételével érhető el, így ezen útszakasz megfelelő elérése, használhatósága (az iparterületre szállító áru- és teherforgalom számára, valamint az ott dolgozók munkahelyi megközelítésében, elérésében) az iparterületek továbbfejlődésének egyik sarkalatos feltétele.

- Kaposvár legfőbb célja, hogy a város polgárai jobban éljenek. Ehhez erős, helyi gazdaságra van szükség, olyan vállalkozásokra, amelyek képesek munkát adni a kaposváriaknak. Iparterületeink infrastrukturális fejlesztését annak érdekében hajtjuk végre, hogy javítsunk az ott lévő cégek versenyképességén, ezzel hozzásegítve azokat a bővüléshez és a munkahelyteremtéshez, valamint hogy vonzó helyszínt tudjunk kínálni azoknak a cégeknek, amelyek telephelyet szeretnének létesíteni Kaposváron – indokolta a beruházást Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

Jelen projekt során, a Kanizsai út, a Jutai út, a Vásártéri út és az Iparterületi bekötőút infrastrukturális fejlesztései valósulnak meg: közműveket érintő (vízvezeték-, és csatornaépítési, csapadékvíz-elvezetési, közvilágítási) munkák, közút-, szegély-, járda- felújítási tevékenységek, közúti jelzőtáblák kihelyezése, burkolati jelek felfestése, gyalogátkelőhely megvilágításának kiépítése, és veszélyt jelző lámpa kihelyezése, valamint egyéb tereprendezési munkák készülnek.

A munkálatok elkészülte után egyértelműen könnyebbé válik az iparterülten dolgozó cégek telephelyeinek biztonságos megközelítése, a közösségi közlekedési projektelemek fejlesztésével a munkavállalók munkahelyükre történő eljutása, a korszerű környezet kialakításával egyértelműen javul a területen dolgozók vagy áthaladók komfort- és biztonságérzete.

Olyan, a XXI. század elvárásainak megfelelő iparterületi infrastruktúra készül el, mely még vonzóbbá teheti Kaposvárt azon vállalkozások számára, melyek a Dél-Dunántúlon szándékoznak telephelyet létesíteni.

A „Kaposvár, Közép-észak-nyugati iparterület gyűjtő- és bekötőút gazdaságélénkítő infrastruktúra fejlesztése (Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút)” elnevezésű, TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Címkék: ipari, park, fejlesztés, kaposvár, gazdaság