A Kaposvári Törvényszék Sajtóosztálya az alábbi közleményt juttatta el a KaposPont szerkesztőségének:

A Kaposvári Törvényszék 2016. október 21. napján kelt végzésében megsemmisítette a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése helyi népszavazás elrendelése körében hozott határozatát.

A közgyűlés a 2016. október 10. napján meghozott határozatával elrendelte a Homatech Recycling Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. gumihulladék-feldolgozó üzem létesítésével kapcsolatos népszavazást. A testület figyelemmel volt a törvényszék azon végzésére, mellyel megsemmisítette a korábbi, a népszavazás okafogyottságára jogszabálysértően hivatkozó, a népszavazást elutasító közgyűlési határozatot.

A népszavazást elrendelő határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelem folytán vált lehetővé az okafogyottság vizsgálata.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kizárólag a bíróság, és csak akkor vizsgálhatja a népszavazás megtartását gátló körülményeket, ha az aláírásgyűjtő ív hitelesítése és a helyi népszavazás elrendelése között a körülményekben olyan lényeges változás következett be, amelyet a kérdés hitelesítéséről, vagy az azzal szembeni felülvizsgálati kérelemről hozott döntés során a helyi választási bizottság, illetve a jogorvoslati eljárásban a törvényszék nem vehetett figyelembe, és a döntést érdemben befolyásolhatja.

A jogalkotó azért telepítette az okafogyottság megállapításának hatáskörét a bíróságra, hogy ezzel a helyi önkormányzáshoz való közösségi jogok együttes - képviseleti és népszavazás útján történő - gyakorlása során felmerülő jogvitákat ne az egyik érintett testület, hanem független bíróság bírálja el.

A bíróság a körülmények vizsgálata során megállapította, hogy az önkormányzat mint eladó és a Homatech Zrt. mint vevő között létrejött szerződések felbontására a népszavazási kérdés hitelesítése, illetőleg a helyi népszavazás elrendelése között időben került sor. Az okafogyottság ezen időpontban bekövetkezett, így e körülményt az eljárása során a törvényszék figyelembe vette.

A bíróság a fenti megállapításánál fogva a közgyűlés határozatát megsemmisítette, ennél fogva a népszavazást megtartani nem kell.

A törvényszék határozata jogerős.

Címkék: gumihulladék, Homatech, feldolgozó, népszavazás, Kaposvár, gazdaság