A Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ tájékoztatója szerint a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható vissza nem térítendő támogatást a nemzetgazdasági miniszter döntése alapján Somogy megyében 131 pályázó nyerte el, összesen 169.994.467,- Ft összegben.

A támogatást ténylegesen 118 munkáltató vette igénybe, ami több mint 3000 munkavállaló munkabérének megőrzéséhez nyújtott segítséget. A folyósítás két ütemben történt.

A támogatott munkaadóknak 2013. február 28-ig jelentést kell benyújtaniuk.

Ebben egyrészt nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesítették, azaz a tavalyi éves átlagos statisztikai állományi létszámot a 2011. évihez képest nem csökkentették, valamint a 2012-ben történt kezdeményezésükön alapuló munkaidő-csökkentéssel érintett létszámuk nem haladja meg a 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszám 20%-át. Másrészt csatolniuk kell a 2012. teljes évi illetve a 2013. január havi adófolyószámla kivonatot. Amennyiben a munkáltató a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, a támogatási összeg kamattal terhelten visszakövetelésre kerül.

A SMKH Munkaügyi Központja felhívja uk a támogatott munkáltatók figyelmét arra, hogy adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesíteni kell!

Címkék: munkáltató, adatszolgáltatás, kompenzáció, kötelezettség, munkavállaló, munkabér, Somogy, gazdaság