A munkavállalók számára a programban volt képzési és rehabilitációs elem, a munkáltatókat pedig bérjellegű támogatási eszközökkel ösztönözték.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tájékoztatója szerint a TÁMOP 1.1.1-08/1 kiemelt projekt elindításának közvetlen célja az volt, hogy a rehabilitációs járadékban részesülő, részleges munkaképesség-csökkenést elszenvedett, megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat biztosítsanak, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést. A projekt további célja a munkáltatók ösztönzése volt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására.

A projekt 2008. március 1-jén indult útjára, és 2013. február 28. napig tart, összköltsége országosan 15.382.040.000,- Ft. Kezdetben 9.600 fő tervezett bevonásával számolt, azonban a célcsoport létszámának növekedésével, valamint bővítésével mára 14.842 fő élhet a projekt által nyújtott szolgáltatások és támogatások lehetőségeivel.

Somogy megyei végrehajtása korábban a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, majd 2011. október 1. naptól a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának központi szervezeti egységein és illetékes kirendeltségein, 2013. január 1-jétől pedig SMKH Munkaügyi Központja mellett a Járási Hivatalok Munkaügyi Kirendeltségein zajlik. A programban résztvevők számára a munkaügyi központ biztosítja a közösen meghatározott, egymásra épülő tevékenységeket – szolgáltatások és támogatások rendszerét -, amelyek elősegítik a komplex rehabilitáció megvalósulását a nyílt munkaerőpiacra történő visszakerülés érdekében.

Somogy megye munkaügyi kirendeltségein 493 fő került bevonásra. 2012. december 31. napig 429 fő fejezte be egyéni programját, 92%-uk sikeresen. Az eredményindikátorként használt, a program befejezését követő 180. napon foglalkoztatottak létszáma 94 fő. A 493 fő bevont ügyfél mindegyike részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban, 363 fő elhelyezkedését bérjellegű támogatási eszközökkel is, minimum egy alkalommal, segítették. Az ügyfelek 42%-a részesült képzési támogatásban.

Címkék: TÁMOP, képesség, megváltozott, rehabilitáció, foglalkoztat, munka, gazdaság