A kedvezménnyel azon a több mint 1300 ingatlantulajdonoson akar segíteni a város, akik eddig még nem éltek a lehetőséggel.

Kaposvár célja, hogy minél kevesebb szennyvíz terhelje elvezetetlenül a környezetet. A város belterületi részein a közműves szennyvízelvezetés 2008 óta 100 százalékosan biztosított. A hálózatra azonban nem mindenki csatlakozott rá: legfrissebb adatok alapján 27.300 ráköthető ingatlanból 1362 ingatlan tulajdonosa nem végeztette el a rákötést.

A csatlakozáskor fizetendő úgynevezett közműérdekeltségi hozzájárulás jelenleg 158.750 forintba kerül, melyet nem minden háztartás tud kifizetni. Rajtuk segít a város, hogy a 2012. márciusát követő hat hónapban csak ennek az összegnek a felét, 79.375 forintot kelljen kifizetniük.

A szolgáltató KAVÍZ Kft. - a következő vízszámlához csatolva - szórólapokon keresztül tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a kiviteli tervet készítők a díjból 20 százaléknyi kedvezményt adnak és ugyancsak ilyen mértékű kedvezménnyel lehet megvásárolni a munkákhoz szükséges anyagokat. Ösztönzőleg hathat az ilyen fogyasztókra a talajterhelési díj megemelése is.

A rákötések számának növekedése azért is fontos, mert több fogyasztó esetében nő a csatornák és a szennyvíztisztító telep kihasználtsága, ami a szolgáltatás árára is kedvezően hat.

Címkék: félár, rácsatlakozás, kedvezmény, szennyvíz, Kaposvár, gazdaság