Juhász Tibor kormánymegbízott szerint  a maradék vis maior támogatást  egy, a terület végleges rendezését szolgáló terv elkészítésére fordítsa az önkormányzat, amihez a megyei kormányhivatal minden támogatást meg fog adni.
A kráter betemetése ebből a forrásból elkezdődött, hosszú távon azonban meg kell változtatni a vízlefolyási viszonyokat, hangzott el a Somogy Megyei Kormányhivatal és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdai helyszíni egyeztetésén.

A 2010. évi május és június hónapok extrém csapadékos időjárása miatt Somogy megyében a külterületeken mintegy 8-10 talajfelszín beszakadás következtében kialakuló kráter jelent meg. Ezek mérete egymástól eltér, van 10-15 méter hosszú és 1-2 méter mély, de van 200-250 méter hosszú, 8-12 méter mély és 7-8 méter széles is. Ezek művelésen kívüli és művelés alatt álló területeken egyaránt megjelentek. A legismertebb ezek közül a somogybabodi eróziós árokrendszer.

2010. június 17-én a somogybabodi önkormányzat vis maior pályázatot adott be a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék miatt károsodott utak, járdák, vízelvezető- árkok helyreállítására és a védekezési munkákra. A Kormány elbírálta a pályázatot és 4,2 millió forint vis maior támogatásban részesítette az önkormányzatot. A kráter betemetése ebből a forrásból elkezdődött hosszú távon azonban meg kell változtatni a vízlefolyási viszonyokat, hangzott el a Somogy Megyei Kormányhivatal és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdai helyszíni egyeztetésén. A probléma megoldására rendezési terv ez idáig nem készült.

Juhász Tibor kormánymegbízott szerint a legfontosabb a területen élő lakosok biztonsága, ezért azt javasolta, hogy a megítélt 4,2 milliós vis maior támogatás maradványösszegét (mintegy 3,3 millió forintot) egy, a terület végleges rendezését szolgáló terv elkészítésére fordítsa az önkormányzat, amihez a megyei kormányhivatal minden támogatást meg fog adni.

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője Heizler György elmondta: jelenleg lakóépületek nincsenek veszélyben. Egy korábbi szakértői vizsgálat ugyanakkor megállapította, hogy az érintett területen lévő földutak vízelválasztó árokként működtek, ezért a probléma megoldása érdekében meg kell változtatni a jelenlegi lefolyási viszonyokat, illetve szükség van arra, hogy a területen gazdálkodók az erózióvédelem követelményeit figyelembe véve végezzék a talajmunkálatokat. A Somogy Megyei Kormánymegbízott szerint, ha a későbbi szakértői vizsgálatok azt támasztják alá, akár a jelenlegi lakóterületek átminősítése sem zárható ki.

A szakemberek szerint a megyében több helyen tapasztalt löszfalomlások, a korábbi átgondolatlan parcellázásokkal hozhatók összefüggésbe, ezért ezek megnyugtató rendezése széleskörű társadalmi összefogást igényel. Ehhez a Somogy Megyei Kormányhivatal a Vidékfejlesztési Minisztérium segítségét fogja kérni.

Címkék: Kormánymegbízott, Heizler György, Juhász Tibor, Somogybabod, gazdaság