A koronavírus elleni hatékony fellépés érdekében március 17-től számos ügytípus esetében csak elektronikus úton lehet ügyet intézni a kaposvári polgármesteri hivatalban

Az ügyfélfogadáson történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető!

A városháza kéri az ügyfeleket, hogy az alábbi ügyeket Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában ne személyesen, hanem elektronikus úton intézzék:

 • szálláshellyel kapcsolatos ügyintézés: Szálláshely megszűnésének bejelentése; Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 • ipari, kereskedelmi ügyek: telepengedély (Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem, Ipari tevékenység folytatásának bejelentése, Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése, Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem)
 • üzleti tevékenységgel kapcsolatos ügyek: (Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról, Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához, Működési engedély visszavonási kérelem)
 • vásár, piac, bevásárlóközpont: (Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés)
 • anyakönyvi ügyek: születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok kérelme
 • hagyatéki ügyek: adatszolgáltatás és nyilatkozattétel
 • eb nyilvántartás
 • fakivágás
 • keresetlevél benyújtása

Helyi iparűzési adó:

 • Helyi iparűzési adóbevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység 2013-tól 2019-ig
 • Helyi iparűzési adóbevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
 • Általános adónyomtatványok

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben:

 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
 • Automatikus részletfizetési kérelem
 • Bejelentkezés, változás-bejelentés
 • Bevallás előrehozott helyi adóról
 • Kérelem adófelfüggesztésre
 • Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
 • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
 • Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
 • Megkeresés köztartozás behajtására
 • Méltányossági kérelem
 • Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
 • Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

  Építményadó:
 • Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
 • Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

  Telekadó:
 • Adatbejelentés a telekadóról
  Gépjárműadó:
 • Adatbejelentés a gépjárműadóról
 • Kombinált áruszállítás bejelentése
  Idegenforgalmi adó:
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2018.12.31-ig)
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-től)
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2020.01.01-től)
  Jövedéki adó
 • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
  Jövedelemadó
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
  Magánszemély kommunális adó
 • Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
  Talajterhelési díj
 • Talajterhelési díj bevallás

  Az elektronikus ügyintézésre az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon keresztül a

https://ohp-20.asp.lgov.hu linkre kattintva elektronikus úton intézhetőek.

Bármely ügyben kérelem nyújtható be az https://epapir.gov.hu linkre kattintva.


Az új koronavírus-járvány ellen a legmegfelelőbb védekezés továbbra is az alapos kézmosás! Az általunk felkért szakember most azt is megmutatja, hogy miként is kell ezt végezni.

Címkék: polgármesteri hivatal, koronavírus, egészségügyi anyagok, kaposvár