A népszavazási kezdeményezés eredményeként július 14-ére csaknem 19 ezer aláírás gyűlt össze. Ezek ellenőrzése, átszámolása, az aláírások hitelesítése jelenleg is zajlik, erre a beadástól számítva 45 napja van a Választási Bizottságnak.

A tervezett gumihulladék-feldolgozó megépítése sokaknak nem tetszett Kaposváron. A népszavazást támogató 19 ezer aláírás hatására a beruházó cég tulajdonosa és Kaposvár polgármestere közös megegyezéssel úgy döntött, hogy felbontják a építési terület eladásáról szóló szerződést. A mai közgyűlésen, a jelenlevő 15 képviselő egyhangúlag támogatta a döntést. A város határába tervezett gumihulladék-feldolgozó nem épül meg.

- Ennek az elsődleges oka az volt, hogy látható módon ez a beruházás megosztotta a kaposváriakat. Nekem polgármesternek pedig az a dolgom, hogy a beruházóval egyetértésben, ezt a megosztottságot a lehető leghamarabb és a lehető leggyorsabban megszüntessük - mondta Kaposvár polgármestere, Szita Károly.

A közgyülés után a Fidelitas az alábbi közleményt adta ki:

Megértéssel vesszük tudomásul a Homatech Recycling Zrt. döntését, mely szerint visszalépnek a gumihulladék-feldolgozó megépítésétől.

Az a politikai hecckampány, amit a kaposvári ellenzéki pártok – az MSZP, a DK, az Együtt, a magát zöldpártnak tekintő LMP és a Jobbik – keltettek a beruházás körül, szinte ellehetetlenítette a feldolgozó megépítését, miközben a Magyar Tudományos Akadémia, európai uniós és környezetvédő szervezetek is megfelelőnek minősítették a technológiát. A kisstílű politikai haszonszerzés reményében az említett pártok nem riadtak vissza a hazugságoktól, a pánikkeltéstől, vagy a lejárató kampánytól sem.

E pártok és politikusaik súlyos károkat okoztak a kaposváriaknak. Elzártak bennünket egy modern, környezetbarát technológia megvalósításától, annak társadalmi és anyagi hasznaitól. Ezzel pedig ismételten bebizonyították, hogy alkalmatlanok városunk képviseletére, alkalmatlanok arra, hogy bármikor és bármiben megbízzunk bennük.

De szégyenletes az a magatartás is, amit a sajtó egyes képviselői megvalósítottak, segédkezve a hazugságok terjesztésében, a riogatásban, az egyéni haszonlesésben.

Ezek a szereplők együttesen több milliárd forinttal rövidítették meg a közösség pénztárcáját, legkevesebb ötven embertől zárták el a folyamatos munkalehetőséget. Elérték azt is, hogy a hulladék nem feldolgozásra, hanem felhalmozásra kerül, vagy éppen – egyre nagyobb mennyiségben – szétszórva szennyezi a környezetünket mintegy 300 esztendőn keresztül, kitéve erős környezeti ártalmaknak az utánunk következő generációkat, gyermekeinket, unokáinkat is.

 

Ez pedig az ellenzéki pártok közös közleménye: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ellenzéki pártjainak és a „gumiégető” ellen szerveződött civil közösségek nevében megelégedéssel vesszük tudomásul, hogy a Homatech gumihulladékfeldolgozó beruházója, a Bonitás 2002 Zrt., ás annak tulajdonosa, Csányi Sándor meggondolta magát, ás visszalépett a Kaposvárra telepíteni kívánt üzemet illetően.

Az első szó a köszöneté: köszönetet mondunk minden támogatónknak, aktivistáknak, szervezőknek, az aláírásukkal vagy más módon tiltakozókriak, akik Kaposváron eddig példátlanul nagy számban álltak a jó ügy mellé, hogy kitartásukkal ás bátorságukkal sikerre vitték azt.

Köszönjük Kaposvár, köszönjük kaposváriak!

Köszönjük továbbá a városkörnyéki települések lakóinak, akik hasonló elszántsággal és ügyszeretettel vállalták a fárasztó, sokszor hálátlan feladatokat: nélkülük nem sikerült volna! Ugyanígy köszönet illeti mindenkinek a munkáját, aki bármilyen közvetlen vagy közvetett módon segítette az aláírásgyűjtést.

A terv, mely Százhalombattán és Pest megye területén az év elején már egyszer széles körű lakossági ellenállásba ütközvén nemkívánatosnak bizonyult, Kaposvár lakóiból is heves ellenérzéseket váltott ki. Különösen amiatt, hogy a cég és Kaposvár polgármestere, Szita Károly, számítva az ellenállásra, titokban és puccsszerűen, a polgárok megkérdezése nélkül döntöttek, illetve egyeztek meg a beruházás megvalósításáról. Ezzel éppen ő maga tett olyan megosztó, a közélet nyugalmát megzavaró lépést, amellyel az ellenzéket rendszeresen vádolni szokta.

A tiltakozás kezdeti formáit, a közösségi oldalakon történő véleménynyilvánítást, a demonstrációkat és fórumokat, a civilek és az ellenzéki önkormányzati képviselők véleményét a Fidesz politikusai sokszor arrogáns és lekezelő módon söpörték le az asztalról, fellépésüket „hisztériakeltésnek”, „politikai cirkusznak” minősítve, a résztvevőket ‚hangos kisebbségnek”, „hazudozóknak”, „megvezetetteknek” nevezve.

Ideje volna ezeknek a politikai szereplőknek, akikhez a Homatech Zrt. képviselői is Számos alkalommal csatlakoztak, bocsánatot kérni attól a közel tizenkilencezer kaposvári lakostól, akik bátorságból, igazságérzetből, demokráciatudatból leckét adva nekik, aláírták a népszavazást követelő íveket!

A példa nélküli siker, amely 18.886 kaposvári polgár népszavazást követelő tiltakozó aláírásában öltött testet, megmutatta, hogy a demokrácia él Kaposváron, és polgárai, ha szükséges, élni is tudnak jogaikkal. Ki tudják kényszeríteni azt, amit a jelenlegi hatalom lépten-nyomon csorbítani igyekszik, s amit eddig csak díszletként próbált használni üzelmei elfedésére: a demokratikus döntés jogát saját és gyermekeik élete, egészsége, jövője felől.

Most ugyan a hatalom gyakorlói meghátráltak, és a Homatech Zrt. ismét új kísérleti terepet kereshet magának, de a kaposvári közélet szellemisége végérvényesen megváltozott: a polgároknak immár elvitathatatlan képessége, hogy kiálljanak saját érdekeiért, és ma már hisznek is abban, hogy senki nem kényszeríthet rájuk olyasmit, ami akaratuk ellen való.

Az elmúlt hónapok folyamatos párbeszéde,valamint a politika ellenzéki szereplői és a helyi társadalom csoportjai közt formálódó együttműködés pedig új minőséget hozott létre a közélet szférájában Kaposváron.

Címkék: homatech, feldolgozó, gumi, közgyűlés, politika