Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. július 8. napjától a 2024/2025-ös tanévre is meghirdeti az egyetemisták és főiskolások albérleti, illetve kollégiumi férőhely iránti pályázatát.

Pályázni lehet: a pécsi kollégiumi férőhelyekre és az ország egyetemeire és főiskoláira felvett és ott tanuló hallgatók albérleti támogatására.

Pályázatot azon Kaposvár városban élő, kaposvári lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény (egyetem, főiskola) nappali tagozatán tanulmányokat folytató, vagy tanulmányaikat megkezdő hallgatók nyújthatnak be, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 450 %-át (jelenleg: 128.250,- Ft), nem haladja meg, és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és a fellebbezését az oktatási intézmény elutasította.

Pécs városában felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére albérleti támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha az önkormányzat rendelkezésére álló kollégiumi férőhelyek feltöltésre kerültek. 

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy feltétlenül igényeljenek kollégiumi férőhelyet intézményüktől és arra is, hogy a felvételi kérelem elutasítását fellebbezzék meg! Az elutasító határozatokat mellékelni kell a pályázathoz. A formailag és tartalmilag hiányos pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek.

A kollégiumi férőhely kérelmet elutasító és a fellebbezést elutasító határozat benyújtására a fenti határidőt követően, pótlólag is van lehetőség az albérleti díj támogatásra benyújtott pályázat esetén az albérleti szerződés fénymásolatának benyújtására legkésőbb tárgyév október 30. napjáig van mód. A többi igazolást azonban a kérelem benyújtási határidejéig lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 7.

A pályázat benyújtásához szükséges tájékoztató és űrlap beszerezhető Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (jelenleg: Kaposvár, Noszlopy u. 5.szám alatt), illetve letölthető a kaposvar.hu honlapról.

Címkék: felsőfokú, egyetem, fiatal, albérlet, diák, kollégium, hallgató, önkormányzat, támogatás, olvasóink kérdezték, Kaposvár