Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. július 5. napjától a 2021/2022-es tanévre is meghirdeti az egyetemisták és főiskolások albérleti, illetve kollégiumi férőhely iránti pályázatát. Pályázni lehet: a pécsi kollégiumi férőhelyekre és az ország egyetemeire és főiskoláira felvett és ott tanuló hallgatók albérleti támogatására.

Pályázatot azon Kaposvár városban élő, lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény (egyetem, főiskola) nappali tagozatán tanulmányokat folytató, vagy tanulmányaikat megkezdő hallgatók nyújthatnak be, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át (jelenleg: 71.250,-Ft) nem haladja meg, és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és a fellebbezését az oktatási intézmény elutasította.

Pécs városában felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére albérleti támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha az önkormányzat rendelkezésére álló kollégiumi férőhelyek feltöltésre kerültek. Felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy feltétlenül igényeljenek kollégiumi férőhelyet intézményüktől és arra is, hogy a felvételi kérelem elutasítását fellebbezzék meg! Az elutasító határozatokat mellékelni kell a pályázathoz.

A formailag és tartalmilag hiányos pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek. A kollégiumi férőhely kérelmet elutasító és a fellebbezést elutasító határozat benyújtására a fenti határidőt követően, pótlólag is van lehetőség.

A többi igazolást azonban a kérelem benyújtási határidejéig lehet benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 9.

albérleti és kollégiumi támogatás űrlap

Címkék: főiskola, albérlet, hallgató, kollégium, támogatás, pályázat, olvasóink kérdezték, egyetem, Kaposvár