Kaposvár ünnepi közgyűlésén, ami ide kattintva visszanézhető, a „Pro Urbe Kaposvár” kitüntetés azok vehették át, akik a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Kaposvár fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.

Több évtizedes, magas színvonalú oktatói és tudományos munkájáért dr. Komáromi Gabriella irodalomtörténész, kritikus, gyermekirodalom-kutató, szerkesztő és tanár. Pályáját könyvtárosként kezdte, majd tanárként folytatta. Első munkahelye a megyei könyvtár volt, a második és egyben utolsó 1969-től a tanítóképző intézet, majd annak utódintézményei. Negyedszázadon át volt tanszékvezető, a 90-es években egy cikluson át a főiskola főigazgatója, egyetemi magántanárként vonult nyugalomba. Írt hét könyvet, háromszáz tanulmányt, esszét, kritikát, jó néhány novellát. Életművének legjelentősebb darabja a Lázár Ervin-monográfia. Két évtizeden át szerkesztette a Somogy című folyóirat kritikai rovatát. Éveken át dolgozott a Magyar Írószövetség gyermekirodalmi szakosztályának elnökségében, és fontos tisztségeket töltött be a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa magyar szekciójában. 1985. évi újjáalakulásakor az elsők között lépett be a Berzsenyi Társaságba, ahol választmányi tag.

Magas színvonalú munkájáért, amellyel hozzájárult Kaposvár építészeti értékeinek megóvásához és gyarapításához „Pro Urbe Kaposvár” díjat kapott L. Balogh Krisztina építész. 2011-től 2019-ig dolgozott Kaposvár főépítészeként, majd építészeti főosztályvezetőként folytatta pályáját a Miniszterelnökségnél, három éve pedig a Steindl Imre Program fejlesztési vezérigazgató-helyetteseként irányítja a budapesti Kossuth Lajos téri kiemelt állami projektek előkészítését és a beruházások lebonyolítását. Nagy figyelmet fordított rá, hogy a külvilágnak és a helyieknek is bemutassa Kaposvár értékeit. Ennek érdekében előadásokat tartott, és várostörténeti könyvek megírásában vállalt szerepet. Számos somogyi műemlék-felújítás tervezője, s az ő elképzelései alapján újult meg Kaposváron az Ady Endre utca, a Noszlopy Gáspár utca, a Szivárvány Kultúrpalota és a Csiky Gergely Színház is. Építész tervezői és műemlékvédő tevékenységének egyik látványos eredménye a Róma villa látogatóközpontja és benne az Andrássy-ebédlő rekonstrukciója. Főépítészként tervezett játszótereket is, aktívan közreműködött több kaposvári beruházás előkészítésében, a Kaposvári Közlekedési Központ megvalósításában és abban is, hogy életre kelt a kórház egykori déli tömbje.

Dr. Szekeresné dr. Battyáni Zita bőrgyógyász főorvos a több évtizedes, magas színvonalú gyógyító, oktató- és tudományos munkájával érdemelte ki a „Pro Urbe Kaposvár” elismerést. 2003-ban lett a kaposvári kórház bőrgyógyászati osztályának vezetője, s két évtizeden át állt osztálya élén. Oktatói és tudományos tevékenységet is folytat, amelynek sikeréhez jelentős mértékben hozzájárultak külföldi tanulmányútjai és nemzetközi szakmai kapcsolatai. Részt vesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Egészségtudományi Karának képzéseiben, a Kaposi Mór Oktató Kórház posztgraduális képzésében, rendszeresen ad elő s tart gyakorlati oktatást magyarul és más nyelveken. Tudományos munkásságának jelentőségét külföldi és hazai szakmai folyóiratokban publikált közleményeinek magas száma is mutatja. Fő kutatási területe a bőrtumorok modern kezelése.

A hátrányos helyzetű gyermekek korai fejlesztését segítő, áldozatos munkájukért vehették át „Pro Urbe Kaposvár” kitüntetést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ kaposvári Biztos Kezdet Gyerekházának dolgozói. A 2016-ban létrejött intézmény és a kaposvári önkormányzat közös együttműködésének eredménye, ahol a hároméves korig foglalkoznak a hátrányos helyzetű családok gyermekeivel, annak érdekében, hogy mind a kicsik, mind a családok esélyt kapjanak a felzárkózásra. A ház összehangoltan dolgozó csapata gyógypedagógiai, pszichológiai és szociális munkával segíti a gyerekek fejlesztését, a hátrányok leküzdését. A Gyerekház szakemberei állhatatosan harcolnak a gyermekszegénység okozta fizikai, lelki, mentális és szociális hátrányok ellen. Az Ökumenikus Segélyszervezet más feladatok megoldásában is közreműködik Kaposváron: napközis táborokat szervez, nehéz sorsú családoknál segíti az iskolakezdést, részt vesz a legelesettebbek étkeztetésében, támogatja az orosz–ukrán háború elől menekülőket. 

„Kaposvár Szolgálatáért” kitüntetéssel ismerték el azon kaposvári polgárok munkáját, akik szakmai vagy társadalmi tevékenységükkel nagymértékben előmozdították a város tudományos, szellemi, gazdasági vagy közösségi életének fejlődését, és ezzel kivívták a polgárok megbecsülését. 

 *    precíz és igényes szaktanári, valamint tizenhét éven át felelősséggel végzett intézményvezetői munkájáért Balázs Tibor, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola volt igazgatója
 *    a városi beruházások lebonyolítása és az intézmények működtetése érdekében végzett többéves, magas színvonalú és példaértékű munkájáért Balogh Beáta, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságának igazgatója
 *    több évtizeden át empátiával és nagy hozzáértéssel végzett, gyermekközpontú, eredményes pedagógiai munkájáért Csekné Kudomrák Gyöngyi, a Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium intézményegység-vezetője
 *    a kaposváriak életét több mint egy évtized óta fényképein dokumentáló, városunk szépségét megörökítő, számos hazai és nemzetközi díjjal jutalmazott Kis-Bankné Kondákor Marianna amatőr fotós
 *    több évtizeden át végzett sikeres munkahelyteremtő tevékenységéért, a rászorulók támogatásáért Ladiszlai-Pfeiffer Géza vállalkozó, a kaposvári McDonald’s éttermek üzemeltetője
 *    a magyarságtudatot és a keresztény értékrendet erősítő, mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordító, több évtizedes pedagógiai munkájáért Lőrinczné Pálos Éva Antónia, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola magyartanára
 *    a Kaposvári Fúvószenekar és a Kaposvár Helyőrségi Zenekar élén több éven át végzett, a város zenei életét gazdagító és hírnevét öregbítő munkájáért Major András karnagy, zenepedagógus
 *    több mint másfél évtizedes levéltári munkájáért és nagy szakértelemmel megírt tanulmányaiért, amellyel hozzájárult Kaposvár történetének alaposabb megismeréséhez, Nübl János, a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának ügyfélszolgálati csoportvezetője
 *    több évtizeden át végzett példaértékű, fáradhatatlan óvodapedagógusi és közösségi munkájáért Nyári Lászlóné, a Honvéd Utcai Tagóvoda vezetője
 *    másfél évtizeden át magas színvonalon végzett, a város szerteágazó turisztikai feladatait összefogó munkájáért Osvalt Mónika, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal turisztikai referense
 *    a Senior együttes meghatározó tagjaként több évtizeden át végzett, a város kulturális életét gazdagító munkájáért Óvári György zenész
 *    több éven át végzett elhivatott, lelkiismeretes, magas színvonalú munkájáért Pintér Andrea, a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság gazdasági vezetője
 *    több mint két évtizedes tánctanári munkájáért, a tehetséggondozásban elért eredményeiért Simonyi-Hornyák Hajnalka, a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola táncpedagógusa
 *    több éven át végzett, eredményes közösségi és kulturális munkájáért, hagyományőrző tevékenységéért Varga Józsefné, a Nyugdíjasok Kaposvár-Kaposfüredi Egyesületének elnöke
 *    több mint három és fél évtizeden át végzett, magas színvonalú, lelkiismeretes, a kaposvári színház hatékony működését biztosító munkájáért Zókáné Orbán Gyöngyi, a Csiky Gergely Színház főkönyvelője

Az „Év Sportolója” díjat Farkas Júlia ritmikusgimnasztika-versenyző kapta, aki a kaposvári ritmikus gimnasztika egyik legkiemelkedőbb, legeredményesebb képviselője. A felnőtt válogatott tagjaként is kiemelkedő eredményeket ért el a spanyol és portugál világkupákon, a Tel-Avivban rendezett Európa-bajnokságon teamversenyben 9., összetettben 8. helyen zárt

Az „Év Sportolója” díjat vehette át Lengyeltóti Bence uszonyos úszó, a Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján Sportegyesület versenyzője, aki az évek során számos bajnoki címet gyűjtött úszás és uszonyos úszás sportágakban, uszonyos úszásban több korosztályban is országos csúcsot állított fel.

Az „Év Sportolója” díjat adományozta a város a Fino Kaposvári Röplabda Sportegyesület felnőttférfi-csapatának. A 18-szoros magyar bajnok és 18-szoros kupagyőztes gárda az elmúlt évek nehézségei ellenére a bajnokságban mindig dobogós helyezést ért el. A csapat a 2021–2022-es bajnokságban ezüstérmet, a Magyar Kupában 3. helyet szerzett. 

Címkék: Pro Urbe, város napja, szolgálat, közgyűlés, közösség, ünnep, elismerés, díj, Kaposvár, kultúra