Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kitüntetések és díjak adományozásáról alkotott rendelete értelmében felkéri a város polgárait, hogy tegyenek javaslatot az alábbi címek adományozására:

1. „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető cím: azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható, akik:

a/ a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak, illetve

b/ egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás, kultúra vagy művészet ügyét, közvetlenül vagy közvetve hozzájárulva ezzel városunk tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez.

A „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozására a Közgyűlés tagjai, bizottságai mellett legalább 500 kaposvári állandó lakos tehet javaslatot. 

II. „Pro Urbe Kaposvár” kitüntető cím: azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Kaposvár fejlődéséhez, hírneve növeléséhez.

A „Pro Urbe Kaposvár” kitüntető cím adományozását a Közgyűlés tagjai, bizottságai mellett legalább 100 kaposvári állandó lakos javasolhatja.

Mindkét javaslathoz csatolni kell a javaslattevők nevét, születési idejét, lakcímét és aláírását, valamint a javasolt személy rövid életrajzát, lakcímét. Az aláírásgyűjtő ívek innen tölthetők le.

Címkék: pro urbe, városlakó, ajánlás, díszpolgár, javaslat, Kaposvár, kultúra