Vasárnap este kaptuk a lakossági bejelentést: Kaposváron, a Ballakúti utcában csütörtökön elpusztult egy nagy testű kutya, ám a tulajdonos nem földeli el.

Hétfő reggel stábunk is a helyszínre sietett - lásd az alábbi videót - ám addigra a középkorú férfi már elföldelte a tetemet. A szomszédok vérmérsékletüktől függően felháborodottan, vagy csendesebben panaszkodtak a napokon át terjengő bűzről.

Az ügyben néhány kérdéssel megkerestük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt is. A válaszokat a NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságáról postázták.

A videó után kiderül kit kell értesíteni, ha elpuszul egy háziállat és megtudhatják azt is, hogy simán eláshatjuk-e a kert végében. Egy másik kérdésünk pedig arra vonatkozott, vajon mire számíthat az, akiről kiderül, hogy nem egészen szabálykövető módon járt el.

(Tavaly nagyjából ilyen idő tájt Gadácson jártunk, ahol egy döglött szamár borzolta a kedélyeket.)

Nos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága kérdéseinkre az alábbi tájékoztatást adta:

Amennyiben sajnálatos módon házikedvencünk elpusztul, úgy a tetem ártalmatlanításáról magunknak - jogilag mint állati melléktermék tulajdonosnak - kell gondoskodni.

Alapesetben elhullott állatok tetemeit kizárólag ennek ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező vállalkozónak lehet átadni.

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 9. § -a azonban nemzeti hatáskörben lehetővé teszi elhullott kedvtelésből tartott állatok esetén a következő ártalmatlanítási lehetőségeket is:

a) az állattartó ingatlanán, legfeljebb évi 100 kg össztömegig történő elföldelés, a lentebb leírt feltételek betartásával;

b) a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében történő elföldelés;

c) engedélyezett kiskapacitású (mobil) égetőben történő elégetés;

(az utolsó pont szerinti elégetést követően a hamvak az állattartó ingatlanán ezt követően is elföldelhetők)

A VM rendelet 10.§-a alapján elhullott állatok elföldelése ott végezhető, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem emelkedik magasabbra. Az elföldelést úgy kell végrehajtani, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1 méter távolság legyen. Az elföldelés helye és a szomszédos ingatlan határvonala között legalább 1,5 méter távolságnak kell lennie.

A fentieknél nagyobb mennyiségű, illetve a nagyobb egyedi testtömegű állatok hulláját közvetlenül (az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai szerint) engedélyezett létesítménybe vagy települési állati melléktermék gyűjtőhelyen keresztül kell elszállíttatni.

Az ilyen esetekben tájékoztatásért a helyi települési önkormányzathoz javasolt fordulni.


A fentiekkel kapcsolatos panaszbejelentést a területileg illetékes állategészségügyi szolgálat (Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal) vizsgálja ki és a fentieknek történő meg nem felelés megállapítása esetén is ezen Hivatal szankcionál.

A szankció típusa és mértéke igen eltérő lehet a megállapított köz-és állategészségügyi kockázattal összhangban. Szabálytalan ártalmatlanítás (vagy éppen annak teljes hiánya) esetén kötelezhető a tulajdonos a jogszabályoknak megfelelő módon történő ártalmatlanításra, illetve ilyen irányú intézkedés esetén annak költsége ráterhelhető az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XVVI. törvény 19. §-a alapján.

Érdekességként még megemlítenénk, hogy ezen legutóbb említett jogszabályhely alapján az állati tetem ártalmatlanítási kötelezettség:

a) ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, az állati eredetű melléktermék fellelési helye szerint illetékes települési

(fővárosban a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzatot,

b) közterületen a települési (fővárosban a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzatot,

c) közúton a közút kezelőjét terheli.

Címkék: elpusztul, döglött, kedvenc, ház, állat, egészség, járvány, kék hírek