Átfogó, az ország egész területére kiterjedő, összehangolt ellenőrzést végeztek nyáron az illetékes hatóságok az építőipai tevékenységet végzők körében- tájékoztatta szerkesztőségünket a Somogy Megyei Kormányhivatal. A több mint 2 ezer vizsgálatban a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakterületi hatóságai mellett az adóhatóság és a rendészeti szervek is részt vettek.

A komplex ellenőrzések célja a jogkövető gazdasági működés és foglalkoztatás erősítése, a tisztességes, jogkövető cégek versenyhátrányának csökkentése, a szabályok megszegésével (feketefoglalkoztatás, munkavédelmi szabálytalanságok) jogosulatlan előnyt szerző vállalkozások
felderítése, illetve az ágazatban dolgozók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése volt.

A vizsgálatok a foglalkoztatás-felügyelet, a munkavédelmi és munkaügy, az építésfelügyelet, a fogyasztóvédelem, a műszaki biztonsági, valamint a környezetvédelem, természetvédelem és hulladékgazdálkodás területére terjedtek ki.

képünk illusztráció
képünk illusztráció

A legtöbb problémát a foglalkoztatás, a munkavédelem és az építésfelügyelet terén tapasztalták a szakemberek. Továbbra is jellemző a bejelentés nélkül foglalkoztatás, illetve a munkaidő-nyilvántartás vezetésének hiánya.Kiderült, hogy az építési kedv növekedésével nem járt együtt a
munkavédelmi szabályok betartása, mert évről évre ugyanazon szabálytalanságokat, hiányosságokat tárják fel. Szintén gyakori tapasztalat volt nemcsak a védőeszközök biztosításának illetve használatának elmulasztása (védősisak, védőcipő, légzés- és hallás védelem), hanem a megfelelő munkaeszközök hiánya is.

Ugyancsak visszatérő problémát jelentett a nem biztonságos munkakörnyezet (rossz világítás, mechanikai védelem hiánya pl. elektromos kábeleknél, nem megfelelő műszaki állapotú állványzat, nem megtámasztott munkagödör, porvédelem hiánya stb.).

Somogy megyében 54 munkáltatót ellenőriztek a szakemberek, ebből 48 munkáltatónál állapítottak meg szabálytalanságot és összesen 1,2 millió forint bírságot szabtak ki.

Jellemző volt a munkavédelmi oktatások, továbbá az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi feltételeinek hiánya. Az építkezések során gyakori volt az elektronikus építési naplók hiányos, szabálytalan, nem napra kész vezetése.

Címkék: munkakörülmény, építőipar, munkavállaló, biztonság, építkezés, cég, veszély, baleset, gazdaság