apeh

Az APEH-hoz majdnem 240 ezer érvényes nyilatkozat érkezett vissza a február 15-ei nyilatkozattételi határidőig, amelyben az adózók kérték, hogy az adóhatóság készítse el számukra a személyi jövedelemadó bevallásukra szolgáló ajánlatot az egyszerűsített bevallás keretében. A beérkezett 0953Ny nyilatkozatok feldolgozását követően eddig 220 723 magánszemély részére készítette el a bevallási ajánlatot az adóhatóság, amelyeket már a napokban postáz.

A 2009. adóévre vonatkozóan az egyszerűsített bevallás adóhatóság által történő elkészítéséhez szükséges 0953Ny nyilatkozatok feldolgozása megtörtént. A nyilatkozatok postára adásának határideje 2010. február 15-e volt, de a mai napig érkeznek nyilatkozatok az adóhatósághoz. A jogvesztő határidőt követően, késve benyújtott nyilatkozatok érvénytelenségéről az adóhatóság már levélben értesítette a magánszemélyeket, valamint felhívta a figyelmüket arra, hogy a bevallás benyújtási kötelezettségüket a 0953-as bevalláson teljesíthetik.

Az adóhatósághoz összesen 244 ezer 319 darab 0953Ny nyilatkozat érkezett. Ebből a benyújtási határidőt követően beküldött, érvénytelen nyilatkozatok száma 5 ezer 668. Nem volt jogosult a nyilatkozattételre 422 magánszemély, aki egyéni vállalkozó, vagy áfa fizetésre kötelezett, ezért a törvény alapján az egyszerűsített bevallás választásának lehetőségéből kizárt. 113 magánszemély a nyilatkozattételt követően elhunyt.

Érkeztek az adóhatósághoz hibásan benyújtott nyilatkozatok is, és ha azt a magánszemély az adóhatóság felszólítása ellenére, a megadott határidőben nem javította, a nyilatkozata érvénytelen. Az említett esetekben az adózók levélben kaptak értesítést a nyilatkozatuk érvénytelenségéről, valamint a 0953-as személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségükről.

A törvények változásának köszönhetően a tavalyi évhez képest bővült azon adózói körök száma, akik a 2009. adóévre vonatkozóan az egyszerűsített bevallást választhatják.

  • Ha a magánszemély az Ekho törvény rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen választotta a bevételének adózására ezt a módot és a kifizető a magánszemélyt terhelő adót levonta.

  • Ha a magánszemély olyan jövedelmet szerzett, amelyet 11%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terhel és azt a munkáltató/kifizető teljes egészében megfizette, vagy ha csak a bevallásával egyidejűleg köteles a magánszemély az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére.

Az elmúlt évben az egyszerűsített bevallás ajánlat elkészítéséből, a törvényben meghatározott jövedelem adatok alapján közel 30 ezer magánszemély került elutasításra, míg a 2009. évi jövedelemre vonatkozóan a kedvező változásoknak köszönhetően a kizártak köre jelentősen csökkent, 7 354 magánszemély nem felelt meg a jövedelem adatok alapján az egyszerűsített bevallás ajánlat készítésének. 945 magánszemély a nyilatkozat megtétele után benyújtotta a 0953-as személyi jövedelemadó bevallását, így eleget tett az előírt bevallási kötelezettségének, ezért nem készíthető el a nyilatkozata alapján az egyszerűsített bevallás.

A bevallási ajánlatok a hibátlan nyilatkozatok, a munkáltatók és kifizetők adatai, valamint a kontroll adatok alapján készültek el.

A tavalyi évhez képest kisebb számban kapnak értesítést azon magánszemélyek, akik kérték az egyszerűsített bevallás elkészítését, azonban az adóhatóság nyilvántartásában nem szerepel a munkáltatók/kifizetők által lejelentett jövedelem, ez 8 316 magánszemélyt érint. Ebben az esetben is segítséget ajánl fel az adóhatóság. Amennyiben a magánszemély a levelünkkel és a kapott igazolásaival felkeresi az adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodáját, úgy segítséget kap a 0953-as személyi jövedelemadó bevallása elkészítéséhez.

A beérkezett 0953Ny nyilatkozatok feldolgozását követően eddig 220 723 magánszemély részére készítette el a bevallási ajánlatot az adóhatóság, amelyeket a napokban postáz.

A 2008. évhez képest a duplájára emelkedett azoknak a magánszemélyeknek a száma, akik a bevallási ajánlatukat elektronikus formában kérték. A 2008. évben 22 322, míg 2009. évben 40 573 magánszemély élt az elektronikus küldés lehetőségével.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Címkék: APEH, gazdaság